Is het mogelijk om meer energiedata zien, dan alleen gas en elektriciteit?

Jazeker. Bijvoorbeeld door een koppeling met het Erbis-systeem van Kuijpers of andere gebouwbeheersystemen kunnen ook andere meters worden ingelezen, zoals de meters van je warmte, koude, water, warmtekoudeopslag (WKO) en zonnepanelen.

hello energy is a registered trademark.