Echte waarde voor het leven

Case Study Bouwinvest office fund

Bouwinvest is gespecialiseerd in het beheren van vastgoedportefeuilles voor institutionele beleggers. Ze zijn een wereldmarktleider in BREEAM en GRESB met € 14,1 miljard (HY 2021) aan activa binnen vijf Nederlandse vastgoedsectorfondsen en drie internationale vastgoedbeleggingsmandaten in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific. Samen met partners zoals hello energy zetten zij zich in voor het creëren van duurzame en leefbare stedelijke omgevingen die een stabiel inkomen genereren voor hun institutionele beleggersklanten, onder hun motto ‘Real value for life’.

De uitdaging

Bouwinvest streeft naar het ontwikkelen van Paris-proof portfolio’s door het maximaliseren van de energie-efficiëntie met behulp van de toonaangevende normen van het WEii-protocol van DGBC. Hun Nederlandse kantorenfonds bevat activa voor meerdere huurders en voor gemengd gebruik. Elk van deze ruimtes moet toekomstbestendig zijn en bijdragen aan het welzijn van haar stakeholders. hello energy biedt Bouwinvest een tool om meer bewustzijn te creëren door:

De maatregelen in het gebouw zichtbaar maken voor bezoekers en huurders

Monitoren, vergelijken en benchmarken van energieprestaties op gebouw- en portefeuilleniveau

Een dialoog creëren met belanghebbenden door te communiceren met bruikbare inzichten

“Om ons succes op lange termijn te verzekeren, moeten we investeren in wat de samenleving nodig heeft. Zo creëren we een stabiel rendement voor onze aandeelhouders.”

Dick van Hal, Chief Executive Officer

De oplossing

Betrokkenheid van huurders is cruciaal voor Parijs-proof gebouwen. Ze eisen meer inzicht in hun eigen energieverbruik, maar zijn ook meer bereid om zich in te zetten voor duurzaamheidsdoelen als ze weten hoe ze daaraan kunnen bijdragen. hello energy biedt slimme software die deze inzichten visualiseer,t begrijpelijker maakt en met een interactieve tool een gezamenlijk bewustzijn creëert bij stakeholders. Kortom, hello energy:

Maakt afstemming en betrokkenheid tussen alle belanghebbenden mogelijk

Stimuleert huurders om bij te dragen aan het verminderen van het eigen verbruik

Combineert inzichten met interactie tussen gebouweigenaren en huurders

Biedt aantrekkelijke visuele inhoud op verschillende apparaten

De resultaten

Met hello energy heeft Bouwinvest de tools in huis om op basis van realtime data van hun (kantoor)panden direct een dialoog aan te gaan met hun stakeholders. Ook hebben we gezamenlijk een partneronderzoek uitgevoerd onder gebouwbezoekers om de impact van onze real estate engagement tool te meten. Het blijkt dat:

79% van de gebouwgebruikers geeft aan bereid te zijn om deel te nemen aan de duurzaamheidsinitiatieven van het gebouw.

45% van de gebouwgebruikers geeft aan zich geactiveerd te voelen om zich duurzamer te gedragen in het gebouw.

45% van de gebouwgebruikers had de indruk zich in een energiezuinig gebouw te bevinden.

“Onze grootste uitdaging ligt in het toekomstbestendig maken van bestaande kantoren. hello energy helpt ons huurders en andere stakeholders aan boord te krijgen. Het kennen van de resultaten van duurzame investeringen creëert een enorme prikkel om te blijven verbeteren.”

Bas Jochims, Director Dutch Office & Hotel Investments

Interview Bouwinvest

Meer weten?

Ontdek wat hello energy kan betekenen voor jouw unieke case.