Categorie: Geen onderdeel van een categorie

Nieuwe feature: de Sustainability Radar

Wil jij je gebouwen verduurzamen? Maar worstel je met het betrekken van de juiste stakeholders? Onze nieuwste feature ‘Sustainability Radar’ helpt je bepalen waar je staat en welke stappen je moet nemen om energie-positieve gebouwen te helpen realiseren.

De Sustainability Radar is de nieuwste feature van onze software oplossing die vastgoedeigenaren en hun stakeholders meer grip geeft over hun duurzaamheidsdoelstellingen door inzicht te geven hoe ze nu scoren.

Dat doen we aan de hand van 4 aspecten: beleid, communicatie, technische maatregelen en gedrag. De Radar vertelt je precies op welke punten je overeenstemt, of juist niet. Dit helpt belangrijke verbeterpunten aan te kaarten en de volgende stappen te nemen richting verduurzaming en het ontwerpen van een roadmap. Ook kun je hiermee ambassadeurs creëren en meenemen in je duurzame missie.


Hoe werkt het?

1. Zoek contact met je stakeholders

Ben je een asset manager of een duurzaamheidsmanager, dan kun je de betrokkenen (stakeholders) van jouw gebouw uitnodigen om mee te doen aan de Sustainability Radar. Denk aan de project manager of de huurder. 

2. Beantwoord de vragen

Alle betrokken stakeholders vullen de Radar in. Deze bestaat uit een vragenlijst over vier onderwerpen: beleid, communicatie, technische maatregelen en gedrag. De punten die je voor ieder onderdeel krijgt tellen mee in je totaalscore.

  3. Leer van de resultaten

Wanneer iedere stakeholder de vragen heeft ingevuld, krijgt hij/zij een persoonlijke score, die gevisualiseerd wordt met een spinnenweb. Deze laat zien hoe je op de vier onderdelen scoort. Links zie je een voorbeeld. Hier loopt de score op policy (beleid) wat achter op de rest van de categorieën. In dit geval raden we aan het beleid eerst aan te pakken- bijvoorbeeld door een roadmap te ontwikkelen met stappen richting verduurzaming van je gebouw.
4. Onderneem actie

Lees de tips en ontdek hoe je jouw duurzaamheidsscore kunt verbeteren. Bespreek je score met de andere stakeholders en bepaal hoe je samen kunt gaan werken. Dit vormt het uitgangspunt voor jouw volgende move voor het realiseren van energie-positieve gebouwen! 

Jouw reis naar energie-positieve gebouwen begint hier
Wil je zelf ontdekken hoe de Sustainability Radar werkt? Laat je gegevens achter via het formulier onderaan deze pagina en wij vertellen je meer.

Groen leasen helpt (ver)huurders zich te committeren aan duurzaamheid

De vastgoedsector heeft een significante en negatieve impact op de uitstoot van broeikasgassen. Maar wist je ook dat de meeste uitstoot komt van gebouwen die gebruikt worden door huurders? Groene leases zijn een nieuwe vorm van gebouwbeheer die de commitment aan duurzaamheid van huurders en andere betrokkenen in het gebouw helpt vergroten, maar ook de gebouwprestaties helpt verbeteren.

Een recent artikel door Savills legt uit dat de beste manier om negatieve impact te veranderen en de efficiëntie en productiviteit van een gebouw te verbeteren, is om samenwerkingen aan te gaan. Sterker nog, de ‘sociale waarde’ van een gebouw wordt pas gecreëerd als verhuurder en huurder bij elkaar komen.

Groen leasen is een nieuwe manier om duurzame risico’s te verminderen, de manier waarop een gebouw beheerd wordt te verbeteren en de prestaties van het gebouw naar een hoger niveau te tillen.

Wat betekent groen leasen eigenlijk?

Er is geen gestandaardiseerde manier om gebouw leases te classificeren als ‘duurzaam’, maar het artikel noemt wel manieren waarop je in lease documenten of clausules onderwerpen komt opnemen die dit vergemakkelijken. Zowel op gebouw- als portfolio niveau kunnen er afspraken in het contract staan tussen verhuurder en huurder, zoals het verminderen van energieconsumptie, het verlagen van uitstoot en het recyclen en verminderen van afval. In zo’n zelfde duurzame leaseovereenkomst zou ook opgenomen moeten worden hoe de inzichten over duurzame doelstellingen gedeeld en gefaciliteerd worden om optimale prestaties te behalen.

Gedeelde inzichten over duurzaamheid

Duurzaam leasen heeft veel voordelen: niet alleen heeft het positief effect op het milieu, maar ook op de waarde van gebouwen. Groene leaseovereenkomsten helpen vastgoedeigenaren in het nakomen van wetgeving en het behalen van duurzaamheidscertificaten.

Het artikel haalt verder aan: “Duurzaam leasen versterkt de reputatie van je organisatie door je energieprestaties te staven, de leefomgeving van huurders en bezoekers in het gebouw te verbeteren, helpt nieuw talent aan te trekken door de gedeelde kernwaardes en verleent steun aan huurders dat zij aan hun verplichtingen omtrent ESG voldoen.”

Heb jij gedacht aan manieren waarop je jouw huurders en andere stakeholders kunt betrekken bij het verduurzamen van vastgoed? hello energy biedt een oplossing waarmee je alle inzichten op één plek verzamelt. Ontdek hier meer

Fotografie: siyuan LI via Unsplash.

Fietsen blijkt 10 keer efficiënter dan elektrisch rijden voor net-zero steden

Een recente studie via het journalistieke platform the Conversation laat zien dat actief reizen zoals fietsen, sneller bijdraagt aan de klimaatcrisis dan elektrische voertuigen, terwijl het tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, schoner, gezonder en file verminderend transport bevordert.

In de studie werden meer dan 4000 deelnemers in steden als Londen, Antwerpen, Barcelona, Wenen, Örebro, Rome en Zürich gevolgd over een periode van 2 jaar. Zij voerden 10.000 reisdagboeken in.

De belangrijkste aanleiding voor deze studie is dat transport nog steeds een van de moeilijkste sectoren is om klimaatneutraal te maken. Dit komt door het grote verbruik van fossiele brandstoffen, maar ook door de grote afhankelijkheid van de energie-intensieve infrastructuur zoals wegen, luchthavens en de vervoersmiddelen zelf.

“Wereldwijd waren nu 1 op de 50 auto’s elektrisch in 2020. Dat lijkt indrukwekkend, maar zelfs al zouden alle nieuwe auto’s elektrisch zijn, dan zou het nog 15-20 jaar duren om alle fossiele auto’s te vervangen”, zegt Clint Witchalls, gezondheidsredacteur.

De studie wijst dan ook naar alternatieven zoals autodelen, fietsen, e-bikes en wandelen onder de noemer ‘active travel’ als meest veelbelovende manieren om COuitstoot te verminderen.

Verder toont de studie aan dat:

  • Uitstoot van fietsen 30 keer lager is voor iedere trip dan die van een auto die fossiele brandstof gebruikt en ongeveer tien keer lager is dan die van een elektrische auto.
  • Fietsers 84% minder CO2 uitstoten tijdens hun dagelijkse reizen dan niet-fietsers.
  • De CO2 uitstoot over de duur van de studie nog eens verder verlaagd werd met 14% voor ieder fietsritje.
  • 10% van de deelnemers van het onderzoek verantwoordelijk waren voor 59% van de CO2 uitstoot gedurende de hele levensloop van de studie.
  • Gewoon fietsen zoals fietsen naar werk of voor plezier, het meest in verband gebracht met het terugdringen van de CO2 uitstoot in dit onderzoek.

Lees hier het hele onderzoek.

Afbeelding van Sabina Fratila via Unsplash.

Wij verhuizen naar de Cloud

hello energy is snel aan het opschalen. We bedienen steeds meer klanten over de hele wereld en voegen alsmaar nieuwe product features toe. Daarom bereiden we ons voor op toekomstige uitbreidingen door het development proces en de infrastructuur van onze software volledig te verhuizen naar Amazon Web Services (AWS).

Optillen en verschuiven
Het proces van deze verhuizing is al gestart in januari en vindt plaats terwijl we onze huidige omgeving draaiende houden. Onze huidige klanten zullen er verder niks merken nu we onze SaaS solution architectuur in de achtergrond klaarstomen voor toekomstige ontwikkelingen.

Barrie Vince, Chief Technology Officer zegt: “Het bouwen in de cloud stelt ons in staat om snel, schaalbaar en multi-device te ontwikkelen. We doen dit door onze bestaande oplossing op te pakken en te verplaatsen naar deze nieuwe architectuur. We testen dit uitvoerig. In de nabije toekomst maakt het door deze verhuizing niet meer uit of we 500 of 5 miljoen gebouwen bedienen, want het AWS platform laat toe dat we enorm snel kunnen schalen wanneer meer capaciteit nodig is. Het geeft ons ook toegang tot het AWS platform, waarmee we bijvoorbeeld geavanceerde AWS data analytics kunnen inzien en machine learning capaciteiten uitbreiden. Zo wordt onze oplossing alsmaar sneller en slimmer.”

Betrokkenheid cruciaal voor behalen duurzame doelstellingen
Benno Schwarz, CEO voegt toe: “Om de net-zero carbon doelstellingen te behalen in de vastgoed sector, is het essentieel dat alle stakeholders betrokken zijn. Met onze oplossing, zeker voor de klanten met een groter gebouw portfolio, kun je meerdere gebruikers via meerdere apparaten toegang geven tot duurzame inzichten over het gebouw. Met die inzichten kun je samen met je stakeholders overeenstemming bereiken, draagvlak vergroten en actie ondernemen.”

AWS helpt niet alleen bij de internationale opschalen door de dekking van datacenters over de hele wereld, maar ze zijn ook zelf actief bezig met duurzaamheid. Amazon is medeoprichter van The Climate Pledge— waarmee ze zich commiteren aan een CO2-neutrale neutrale bedrijfsvoering in 2040, 10 jaar vroeger dan het klimaatakkoord van Parijs.

Waarom maandag de beste dag is voor duurzame gedragsverandering

Duurzame doelen kun je alleen maar bereiken wanneer je samenwerkt, maar je wil niet teveel hooi op je vork nemen. Zeker niet op de drukste dag van de week: maandag. Toch blijk dat maandag bij uitstek geschikt is om mensen tot duurzaam gedrag aan te sporen.

Anderen betrekken en met elkaar op één lijn brengen bij duurzame veranderingen, of het nu uw werknemers, belanghebbenden of klanten zijn, is de sleutel tot succes bij het creëren van energiepositieve gebouwen .

Onderzoek wijst aan dat maandagen het perfecte moment zijn om aan te moedigen tot de eerste stappen richting een CO2-neutrale toekomst.

Onderzoek Johns Hopkins over Meatless Mondays
Een onderzoek door Johns Hopkins toont aan dat het concept van de ‘Meatless Mondays’ campagne bedacht is om te starten aan het begin van de week, wanneer mensen het meest open staan voor nieuw gedrag.
“Maandag biedt een kans om te “resetten” en overnieuw te beginnen na mogelijke misstappen in het weekend. Ons onderzoek laat zien dat mensen die hun doelen aan het begin van de week nastreven, beter hun vooruitgang kunnen boeken over de lange termijn. Meatless Mondays kunnen in een bedrijf of in een andere gemeenschappen solidariteit bevorderen en helpen om een gezamenlijk doel na te streven om vleesconsumptie terug te brengen.” Meatless Mondays zijn ook een antwoord op chronische voorkombare ziektes, de belasting op de landbouw en waterreserves, en het groeiende probleem van de klimaatcrisis.

Maak duurzaamheid een alledaags onderwerp
Meatless Mondays en het aanbieden van vegetarische en veganistische opties in de bedrijfskantine zijn slechts enkele van de vele opties om de ecologische voetafdruk van je bedrijf te verminderen. Kleine interventies zoals deze helpen om duurzaamheid een dagelijks onderdeel van je bedrijfsdoelstellingen en beleid te maken.

hello energy biedt de mogelijkheid met onze SaaS oplossing je wekelijkse plantaardige menu opties op je narrowscasting scherm te vertonen.

Mijlpalen hebben het ‘frisse-start effect’
Het zijn niet alleen maandagen die positieve gedragveranderingen bevorderen. Andere data die belangrijke mijlpalen markeren kunnen net zo effectief zijn om het bewustzijn over duurzaamheid te vergroten.

In 5 verschillende studies door psychologiewetenschappers werd er aangetoond dan mensen gemotiveerder zijn om hun doelen te behalen, wanneer belangrijke data werden genoemd.

Data vallen op
De studie laat zien dat mensen over het algemeen negatievere kwaliteiten en fouten toewijzen aan hunzelf in het verleden en een positiever zelfbeeld hanteren in het heden. Data die belangrijke gebeurtenissen markeren, zoals het begin van de week, een nieuw financieel kwartaal, een verjaardag of een feestdag, springen er over het algemeen sneller uit als relevanter en belangrijker. Mensen voelen zich gemotiveerder om hun doelen te bereiken wanneer hun falen uit het verleden uit zicht is en succes behapbaar en dichtij is. Het fenomeen wordt bestempeld door onderzoeker als het ‘frisse start effect.’

Wist je dat…
hello energy is een SaaS oplossing die vastgoed eigenaren engageert om energy-positieve gebouwen te helpen realiseren. Met onze oplossing kun je dagelijks inzicht verkrijgen in je duurzaamheidsscore en vergelijk je je resultaten real-time met andere gebouwen van vergelijkbare omvang. Met onze oplossing creëer je eenvoudig een afspeellijst en vertoon je die via de door jouw gekozen narrowcasting schermen. Bezoekers en medewerkers in het gebouw kunnen zo elke dag betrokken worden bij je duurzaamheidsdoelstellingen en een actieve bijdrage leveren aan vooruitgang. Ontdek hier meer.

RISE up!

As you already know, hello energy was selected by Techleap as one of the eleven most promising Dutch tech scale-ups of the year. We have joined the RISE-program ‘flattening the climate curve’. But what does that mean? Read on to find out more.

Techleap aims to accelerate the tech ecosystem in the Netherlands. They bring together tech scale ups with high growth potential in their RISE batches. Being selected is a great acknowledgement for us by a trustworthy third party. It offers us lots of opportunities. To share insights with other members and experts and build a huge new network on the one hand. On the other hand, the acknowledgement itself helps draw new customers, and aids in our upcoming funding round.

The actual program started with a scan by ScaleUpNation, reviewing all aspects of our company. By matching the outcomes to their database, the scan confirms our growth potential, and identifies our strengths and opportunities.

After that, we joined five deep dive sessions about talent, internationalization, funding, product & IP and scalability. In each session we exchange experiences and questions on the subject, accompanied by experts. At the end of the session we go through a top 5 of the most urgent items to gain new insights in. We were very excited to meet Chris Hall (Bynder) and Peter van der Does (Adyen). And there are still more sessions with more amazing experts to come. And a final round: the Connection Day, where we will meet a whole bunch of experts to helps us to the next level.

Our whole team got a tremendous boost from the program, the moderators, the other scale-ups and experts. I can’t wait to share the outcomes of the RISE program. It will put us that much closer to net zero carbon real estate for all.

hello energy is a registered trademark.