Categorie: Geen onderdeel van een categorie

Responsible property management toolkit voor asset, property en facility managers

Deze maand werd de Responsible Property Management Toolkit gelanceerd. Het is een uitgebreide gids over verantwoord vastgoedbeheer voor asset, property en facility managers. De toolkit is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Better Buildings Partnership & Managing Agents Partnership.

Meer skills nodig in vastgoed
Het managen van commercieel vastgoed speelt een sleuttelrol in de duurzame ambities van gebouweigenaren en huurders. Het vertalen van die ambities naar concrete acties op portfolio, fonds en gebouwniveau vraagt een bepaalde skillset en kennis van asset, property en facility managers.

Samenwerking helps stakeholders met best practices
The Responsible Property Management Tool kit is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen the Better Buildings Partnership en the Managing Agents Partnership. Uitgangspunt is om deze stakeholders in verschillende rollen te helpen begrijpen welke best practices er zijn in verantwoord en duurzaam property management en hoe ze die kennis zelf kunnen toepassen.

Bron van kennis van 15 leidende vastgoedbedrijven uit de UK
Meer dan 30 duurzame vastgoedexperts uit 15 leidende vastgoedbedrijven in UK deelden hun inzichten voor de toolkit. De Toolkit biedt 60 verschillende richtlijnen over 13 duurzaamheidsonderwerpen. Middels praktische checklists en ‘how-to’s’ worden de lezers op weg geholpen over onderwerpen als milieu, sociale impact en welzijn. De toolkit helpt ook om managementprocessen op het niveau van bedrijf, portfolio en individuele gebouwen aan te pakken.

Property management software helpt meer gebouwen te verduurzamen

Er is een stijgende interesse in de verduurzaming van gebouwen en duurzaamheidscertificaten voor vastgoed. Met automatisering en slimme software kunnen steeds meer property managers en vastgoedfondsen (Real Estate Investment Trusts) efficiënter hun portfolio Paris-proof maken. Dat blijkt uit onderzoek van PwC.

80% van beleggers heeft duurzame strategie

Steeds meer institutionele beleggers herkennen het belang van een lange termijn ESG-visie. Maar liefst 80 procent van de beleggers hebben ESG doelen (Environmental, social and corporate governance) in hun strategieën opgenomen.

Niet alleen willen deze beleggers hun investeringen op lange termijn kunnen afwegen, duurzame certificaten helpen risico’s voor deze investeringen te verminderen.

Kloof tussen ESG informatie

Er blijkt echter een kloof te zijn tussen de informatieuitwisseling tussen investeerders en (vastgoed)bedrijven. Investeerders zoeken naar gestandaardiseerde en inzichtelijke data om het volledige risicoprofiel te calculeren terwijl (vastgoed)bedrijven wisselende en inconsistent informatie verstrekken over hun ESG doelen en uitkomsten.

Slimme software

Automatisering en slimme software zouden deze informatie uitwisseling kunnen stroomlijnen. Zo helpt hello energy de duurzaamheidsprestaties van je gebouwen inzichtelijk en visueel te maken. Met de benchmark feature kun je de duurzame prestaties van je gebouwen vergelijken met landelijke en internationale standaarden of andere vergelijkbare gebouwen.

Nieuwe feature: de Sustainability Radar

Wil jij je gebouwen verduurzamen? Maar worstel je met het betrekken van de juiste stakeholders? Onze nieuwste feature ‘Sustainability Radar’ helpt je bepalen waar je staat en welke stappen je moet nemen om energie-positieve gebouwen te helpen realiseren.

De Sustainability Radar is de nieuwste feature van onze software oplossing die vastgoedeigenaren en hun stakeholders meer grip geeft over hun duurzaamheidsdoelstellingen door inzicht te geven hoe ze nu scoren.

Dat doen we aan de hand van 4 aspecten: beleid, communicatie, technische maatregelen en gedrag. De Radar vertelt je precies op welke punten je overeenstemt, of juist niet. Dit helpt belangrijke verbeterpunten aan te kaarten en de volgende stappen te nemen richting verduurzaming en het ontwerpen van een roadmap. Ook kun je hiermee ambassadeurs creëren en meenemen in je duurzame missie.


Hoe werkt het?

1. Zoek contact met je stakeholders

Ben je een asset manager of een duurzaamheidsmanager, dan kun je de betrokkenen (stakeholders) van jouw gebouw uitnodigen om mee te doen aan de Sustainability Radar. Denk aan de project manager of de huurder. 

2. Beantwoord de vragen

Alle betrokken stakeholders vullen de Radar in. Deze bestaat uit een vragenlijst over vier onderwerpen: beleid, communicatie, technische maatregelen en gedrag. De punten die je voor ieder onderdeel krijgt tellen mee in je totaalscore.

  3. Leer van de resultaten

Wanneer iedere stakeholder de vragen heeft ingevuld, krijgt hij/zij een persoonlijke score, die gevisualiseerd wordt met een spinnenweb. Deze laat zien hoe je op de vier onderdelen scoort. Links zie je een voorbeeld. Hier loopt de score op policy (beleid) wat achter op de rest van de categorieën. In dit geval raden we aan het beleid eerst aan te pakken- bijvoorbeeld door een roadmap te ontwikkelen met stappen richting verduurzaming van je gebouw.
4. Onderneem actie

Lees de tips en ontdek hoe je jouw duurzaamheidsscore kunt verbeteren. Bespreek je score met de andere stakeholders en bepaal hoe je samen kunt gaan werken. Dit vormt het uitgangspunt voor jouw volgende move voor het realiseren van energie-positieve gebouwen! 

Jouw reis naar energie-positieve gebouwen begint hier
Wil je zelf ontdekken hoe de Sustainability Radar werkt? Laat je gegevens achter via het formulier onderaan deze pagina en wij vertellen je meer.

Groen leasen helpt (ver)huurders zich te committeren aan duurzaamheid

De vastgoedsector heeft een significante en negatieve impact op de uitstoot van broeikasgassen. Maar wist je ook dat de meeste uitstoot komt van gebouwen die gebruikt worden door huurders? Groene leases zijn een nieuwe vorm van gebouwbeheer die de commitment aan duurzaamheid van huurders en andere betrokkenen in het gebouw helpt vergroten, maar ook de gebouwprestaties helpt verbeteren.

Een recent artikel door Savills legt uit dat de beste manier om negatieve impact te veranderen en de efficiëntie en productiviteit van een gebouw te verbeteren, is om samenwerkingen aan te gaan. Sterker nog, de ‘sociale waarde’ van een gebouw wordt pas gecreëerd als verhuurder en huurder bij elkaar komen.

Groen leasen is een nieuwe manier om duurzame risico’s te verminderen, de manier waarop een gebouw beheerd wordt te verbeteren en de prestaties van het gebouw naar een hoger niveau te tillen.

Wat betekent groen leasen eigenlijk?

Er is geen gestandaardiseerde manier om gebouw leases te classificeren als ‘duurzaam’, maar het artikel noemt wel manieren waarop je in lease documenten of clausules onderwerpen komt opnemen die dit vergemakkelijken. Zowel op gebouw- als portfolio niveau kunnen er afspraken in het contract staan tussen verhuurder en huurder, zoals het verminderen van energieconsumptie, het verlagen van uitstoot en het recyclen en verminderen van afval. In zo’n zelfde duurzame leaseovereenkomst zou ook opgenomen moeten worden hoe de inzichten over duurzame doelstellingen gedeeld en gefaciliteerd worden om optimale prestaties te behalen.

Gedeelde inzichten over duurzaamheid

Duurzaam leasen heeft veel voordelen: niet alleen heeft het positief effect op het milieu, maar ook op de waarde van gebouwen. Groene leaseovereenkomsten helpen vastgoedeigenaren in het nakomen van wetgeving en het behalen van duurzaamheidscertificaten.

Het artikel haalt verder aan: “Duurzaam leasen versterkt de reputatie van je organisatie door je energieprestaties te staven, de leefomgeving van huurders en bezoekers in het gebouw te verbeteren, helpt nieuw talent aan te trekken door de gedeelde kernwaardes en verleent steun aan huurders dat zij aan hun verplichtingen omtrent ESG voldoen.”

Heb jij gedacht aan manieren waarop je jouw huurders en andere stakeholders kunt betrekken bij het verduurzamen van vastgoed? hello energy biedt een oplossing waarmee je alle inzichten op één plek verzamelt. Ontdek hier meer

Fotografie: siyuan LI via Unsplash.

Fietsen blijkt 10 keer efficiënter dan elektrisch rijden voor net-zero steden

Een recente studie via het journalistieke platform the Conversation laat zien dat actief reizen zoals fietsen, sneller bijdraagt aan de klimaatcrisis dan elektrische voertuigen, terwijl het tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, schoner, gezonder en file verminderend transport bevordert.

In de studie werden meer dan 4000 deelnemers in steden als Londen, Antwerpen, Barcelona, Wenen, Örebro, Rome en Zürich gevolgd over een periode van 2 jaar. Zij voerden 10.000 reisdagboeken in.

De belangrijkste aanleiding voor deze studie is dat transport nog steeds een van de moeilijkste sectoren is om klimaatneutraal te maken. Dit komt door het grote verbruik van fossiele brandstoffen, maar ook door de grote afhankelijkheid van de energie-intensieve infrastructuur zoals wegen, luchthavens en de vervoersmiddelen zelf.

“Wereldwijd waren nu 1 op de 50 auto’s elektrisch in 2020. Dat lijkt indrukwekkend, maar zelfs al zouden alle nieuwe auto’s elektrisch zijn, dan zou het nog 15-20 jaar duren om alle fossiele auto’s te vervangen”, zegt Clint Witchalls, gezondheidsredacteur.

De studie wijst dan ook naar alternatieven zoals autodelen, fietsen, e-bikes en wandelen onder de noemer ‘active travel’ als meest veelbelovende manieren om COuitstoot te verminderen.

Verder toont de studie aan dat:

  • Uitstoot van fietsen 30 keer lager is voor iedere trip dan die van een auto die fossiele brandstof gebruikt en ongeveer tien keer lager is dan die van een elektrische auto.
  • Fietsers 84% minder CO2 uitstoten tijdens hun dagelijkse reizen dan niet-fietsers.
  • De CO2 uitstoot over de duur van de studie nog eens verder verlaagd werd met 14% voor ieder fietsritje.
  • 10% van de deelnemers van het onderzoek verantwoordelijk waren voor 59% van de CO2 uitstoot gedurende de hele levensloop van de studie.
  • Gewoon fietsen zoals fietsen naar werk of voor plezier, het meest in verband gebracht met het terugdringen van de CO2 uitstoot in dit onderzoek.

Lees hier het hele onderzoek.

Afbeelding van Sabina Fratila via Unsplash.

Wij verhuizen naar de Cloud

hello energy is snel aan het opschalen. We bedienen steeds meer klanten over de hele wereld en voegen alsmaar nieuwe product features toe. Daarom bereiden we ons voor op toekomstige uitbreidingen door het development proces en de infrastructuur van onze software volledig te verhuizen naar Amazon Web Services (AWS).

Optillen en verschuiven
Het proces van deze verhuizing is al gestart in januari en vindt plaats terwijl we onze huidige omgeving draaiende houden. Onze huidige klanten zullen er verder niks merken nu we onze SaaS solution architectuur in de achtergrond klaarstomen voor toekomstige ontwikkelingen.

Barrie Vince, Chief Technology Officer zegt: “Het bouwen in de cloud stelt ons in staat om snel, schaalbaar en multi-device te ontwikkelen. We doen dit door onze bestaande oplossing op te pakken en te verplaatsen naar deze nieuwe architectuur. We testen dit uitvoerig. In de nabije toekomst maakt het door deze verhuizing niet meer uit of we 500 of 5 miljoen gebouwen bedienen, want het AWS platform laat toe dat we enorm snel kunnen schalen wanneer meer capaciteit nodig is. Het geeft ons ook toegang tot het AWS platform, waarmee we bijvoorbeeld geavanceerde AWS data analytics kunnen inzien en machine learning capaciteiten uitbreiden. Zo wordt onze oplossing alsmaar sneller en slimmer.”

Betrokkenheid cruciaal voor behalen duurzame doelstellingen
Benno Schwarz, CEO voegt toe: “Om de net-zero carbon doelstellingen te behalen in de vastgoed sector, is het essentieel dat alle stakeholders betrokken zijn. Met onze oplossing, zeker voor de klanten met een groter gebouw portfolio, kun je meerdere gebruikers via meerdere apparaten toegang geven tot duurzame inzichten over het gebouw. Met die inzichten kun je samen met je stakeholders overeenstemming bereiken, draagvlak vergroten en actie ondernemen.”

AWS helpt niet alleen bij de internationale opschalen door de dekking van datacenters over de hele wereld, maar ze zijn ook zelf actief bezig met duurzaamheid. Amazon is medeoprichter van The Climate Pledge— waarmee ze zich commiteren aan een CO2-neutrale neutrale bedrijfsvoering in 2040, 10 jaar vroeger dan het klimaatakkoord van Parijs.

hello energy is a registered trademark.