Categorie: insights

inzichten vanuit hello energy geschreven, casestudies over gedane projecten en uitkomsten

Wie start het verduurzamingsproces?

Als we de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs willen waarmaken, moet de komende 30 jaar de energievraag van vastgoed met 70% omlaag. (Bron: DGBC) Die verduurzaming is alleen zo makkelijk nog niet. Eén van de redenen? De vicieuze circle of blame waarin gebouweigenaar, huurder, adviseur en ontwikkelaar de verantwoordelijkheid voor de eerste stap bij elkaar neerleggen. Gelukkig doorbreken steeds meer van dit soort partijen die vicieuze cirkel. Maar hoe doen ze dat toch?

Er is sprake van een ‘circle of blame’ als betrokkenen in het bouwproces verwachten dat het initiatief voor extra duurzame maatregelen van de ander komt. Zo wachten we op elkaar en doen we alleen wat wettelijk vereist is. De gebouweigenaar wacht tot er vraag is, de huurder kan geen duurzaam aanbod vinden, de ontwikkelaar krijgt onvoldoende budget en de adviseurs moet de duurzame oplossingen uit het plan schrappen omdat er volgens de beoogde eigenaar geen vraag naar is.

De vastgoedsector is door de jaren heen enorm gespecialiseerd geraakt en versnipperd. Waar meerdere rollen voorheen door dezelfde stakeholder werden vervuld (de eigenaar ontwikkelde, bouwde en adviseerde), zijn er nu gespecialiseerde partijen. Waardoor onderlinge communicatie belangrijker is en de kans op uiteenlopende belangen groter. Maar er is ook ontzettend veel nieuwe kennis over duurzame materialen, bouwprocessen, samenwerkingsverbanden en klimaatimpact. En er is een heel groot en urgent probleem voor alle stakeholders: de CO2-footprint moet omlaag en wel zo snel mogelijk. Voor alle belanghebbenden geldt: up or out. Als je je verantwoordelijkheid niet neemt, tel je niet meer mee.

De circle of blame is eigenlijk de theorie van de split incentive, maar dan on steroids. Bij de split incentive gaat het om de tegenstelling tussen huurder en eigenaar: de huurder wil duurzamer wonen of werken, maar daar niet of weinig voor betalen, de eigenaar ziet geen voordelen in het verduurzamen van het pand, want besparing gaat naar de ander.

De circle of blame omvat nog meer partijen dan de split incentive. De cirkel vind je juist vooral bij het ontwikkelen van nieuwe gebouwen. In principe het ideale moment om over duurzaamheid na te denken.

Split incentive en circle of blame komen uiteindelijk op hetzelfde neer: er wordt onvoldoende gecommuniceerd over wensen en mogelijkheden en er is geen partij die naar voren stapt om de verantwoordelijkheid voor het verduurzamingsproces op zich te nemen. De problem owner mist.

Maar er is hoop. Meer en meer betrokkenen in de vastgoedsector vinden innovatieve oplossingen. Wil je weten wat er mogelijk is? Lees onze whitepaper. Je vindt er meer achtergrond, allerlei oplossingen en de visie van experts van vooraanstaande bedrijven als Avignon Capital, KPMG en Aedes.

 

Lees nu de whitepaper

Wat is WELL? Een interview met expert Timo van Vliet

Gebouwen hebben een enorme invloed op de gezondheid van de mensen erin. Als iemand dat weet, is het Timo van Vliet wel. Hij is WELL-expert (“Accredited Professional”), WELL-inspirator en technisch consultant bij M3E. Tweeënhalf jaar geleden werd Timo Accredited Professional. Hij registreerde het eerste gebouw van Nederland voor WELL. Ook is hij sinds enkele maanden lid van de WELL Faculty. Leden daarvan spelen een belangrijke rol in het verspreiden van kennis. Ze spreken op seminars en instrueren de juiste mensen in bedrijven.

Maar wat is de WELL Building Standard nou eigenlijk? “Het was destijds een nieuwe, Amerikaanse standaard om de gezondheid van de mensen in gebouwen te bevorderen” vertelt Timo. “Dat doen we door te keuren op onder andere de luchtkwaliteit in een gebouw, de verlichting en het comfort.” Zo zorgt WELL voor betere omstandigheden in een gebouw. WELL richt zich niet op het gebouw zelf, maar op de gebruikers. Aan de hand van bouwkundige, technische, architectonische en organisatorische ingrepen wordt de gezondheid van de mensen in een gebouw verbeterd. Daarnaast wordt die gezondheid middels continue monitoring en dataverzameling gewaarborgd. In het oerwoud van vastgoedcertificaten is de WELL Building Standard vrij nieuw. Dat staat de bekendheid en populariteit niet in de weg. Sterker nog, het aantal experts groeit snel!

Draagvlak

De aandacht voor duurzaamheid groeit sterk. Vastgoedportefeuilles worden meer en meer afgerekend op de gezondheid van vastgoedgebruikers. Dat zorgt voor meer werk voor Timo. Zoveel zelfs dat hij dit allang niet meer alleen aan kan. Daar rollen nieuwe uitdagingen uit: “Het is best pittige materie en er zijn nog niet heel veel mensen met ervaring. Daarom heb ik trainingen georganiseerd. Helaas slaan die nog niet altijd aan bij mensen met een technische achtergrond. Zij vinden het wat zweverig, maar zij zijn wel degenen die ermee aan de slag moeten.”

Niet alleen trainees zijn skeptisch. Ook de markt is soms wat vastgeroest: “Wat ik dan hoor is: ‘Wij hebben het altijd zo gedaan, en nu vertelt een jonge gast ons hoe het moet!’ Dat is lastig, maar gelukkig is het besef er wel dat het anders moet. Wereldwijd is Nederland, in absolute cijfers, nu op het gebied van WELL-geregistreerde gebouwen vijfde op de wereld achter giganten als de V.S. en China. Dat is een behoorlijke prestatie.”

Afgelopen jaar is de tweede versie van WELL gelanceerd. Hierin is een veel grotere nadruk gekomen op het verzamelen en monitoren van data. Daardoor kan het keurmerk ook gebruikt worden om vergelijkingen te trekken met andere gebouwen. Het enige wat WELL nog niet kan is ervoor zorgen dat mensen thuis gezond leven. “We doen ons best het gebouw zo gezond mogelijk te krijgen, maar we komen natuurlijk niet achter de voordeur. Daarom is het creëren van bewustwording een volgende stap.” Daar kunnen we het bij hello energy alleen maar mee eens zijn. Op naar een bewuste, gezonde generatie!

hello energy is a registered trademark.