hello energy gedragscode voor leveranciers

De hello hnergy gedragscode voor leveranciers is opgesteld om ervoor te zorgen dat onze leveranciers zich houden aan hoge normen van vakmanschap en veilige werkomstandigheden, eerlijke en respectvolle behandeling van werknemers, en ethische praktijken.

Door producten en diensten aan hello hnergy te leveren, verklaren de leveranciers aan de volgende normen te voldoen.

Versie 1.0 - maart 2022

Vakmanschap

De vereiste lokale en waar nodig internationale certificeringen hebben, die horen bij het vakgebied waarin zij actief zijn. Zoals ISO 45001, VCA, NEN 3140

Arbeidspraktijk en -normen

Voldoen aan de wetgeving inzake kinderarbeid, antidiscriminatiepraktijken, gezondheids- en veiligheidsnormen, arbeidsomstandigheden, werktijden, compensatie, recht op vereniging en vrij gekozen werk.

Milieubeleid

Houd rekening met het product- en materiaalgebruik en de vervoerstechnologie.

Streven naar minimale jouw koolstofimpact op de wereld. Voldoen aan ISO 14001.

Ethiek

Onderdelen hebben om anticorruptiemaatregelen vast te stellen en tegelijkertijd eerlijke bedrijfspraktijken naleven en partnerrelaties beheren (bijvoorbeeld stroomopwaarts in de toeleveringsketen).

Positieve dialoog

voornemens altijd te proberen een positieve dialoog met Hello Energy en haar partners tot stand te brengen.

Evaluatie en documentatie

De hoofdlijnen hebben uitgezet voor het documenteren van geleverde producten en diensten en hoe de onderdelen worden gecontroleerd en geëvalueerd.