Waar kun je hello energy voor gebruiken?

Je kunt hello energy op veel manieren gebruiken:

  • Huurders betrekken bij je duurzaamheidsdoelstellingen
  • Customer experience creëren in je gebouw
  • Voldoen aan duurzaamheidswetgeving
  • Punten scoren op certificeringsprogramma’s
  • Energie besparen
  • Energieprestatie monitoren
  • Duurzaamheidsambities visualiseren voor bezoekers
hello energy is a registered trademark.