hello energy loves data connections

 • Vereisten
 • Data leveren

Wil je een datakoppeling met hello energy?

Check of jouw dataformat overeenkomt met onze vereisten.

 

Test je dataformat met onze vragenlijst.

 

Nog vragen? Neem contact met ons op!

Vereisten

 • Beschikbaarheid: de data moet uiterlijk de volgende dag om 06.00 uur (lokale tijd) beschikbaar zijn.
 • Interval: de data hebben een interval van 15 minuten.
 • Tijdstempel: in UTC (00:00:00 (uu / mm / ss).
 • Periode: hebben de gegevens betrekking op de periode voor of na het tijdstempel.
 • Eenheid en factor: de eenheid en factor van de gegevens moeten duidelijk zijn.
 • Gegevenstype: zijn de waarden meterstanden of verbruiken.
 • Gegevensformaat: getallen met 3 decimalen.
 • Gegevensvalidatie: de data  is gevalideerd. De leverancier geeft aan op welke wijze dit gebeurt.
 • Gegevenslabeling: de data is gelabeld met een uniek ID, bestaande uit: klant, stad, gebouw-ID, bron, locatie, eenheid. (Voorbeeld: Prologis Tilburg DC5 Electriciteit, hal A, kWh -> “PLTBDC5ELhallAkWh”)

Data leveren

Het aanleveren van je gegevens kan via:

 • hello energy API
 • jullie eigen API
 • onze FTP
 • e-mail met .csv naar een door ons uit te geven email adres.

Website form: Campaign: Language:
Registration URL:

1 of meer velden zijn fout!

hello energy is a registered trademark.