METEN = WETEN = …

Een van de meest gehoorde termen binnen energieland (en daarbuiten misschien idem dito) is ‘meten is weten’. ‘Als we de cijfers hebben, kunnen we wat,’ of ‘geef mij concreet inzicht, dan maak ik een rapport’. Die meetgedachte delen ook wij. hello energy is continu aan het meten, ijken en vergelijken. En dat wij niet de enige zijn die meten zo belangrijk (en leuk) vinden, komt ons goed uit: de eerste stap richting de keuze voor hello energy is namelijk vaak de realisatie dat echt besparen en verduurzamen begint bij meten en kennis vergaren. Maar! Alleen meten is zeker niet genoeg, en ook weten houdt nog te wensen over. Wat ons betreft mag er nog een stapje bij. In de praktijk kom ik het volgende tegen.

Meten = weten = (nog) niks

Voor de meesten heeft dit geen voorkeur: wel investeren in meetapparatuur, die meters uitlezen en dan niks met die kostbare informatie doen. Ik vind het dan ook een slechte keuze als je dan echt helemaal niets doet. Als je ervoor kiest om weliswaar nog niet in te grijpen, maar je data al wel te verzamelen en te vergelijken met een benchmark, dan is even niks doen niet erg. In de toekomst is hoogstens een rekensommetje nodig, maar dan krijg je vervolgens met minimale inspanning meer inzicht uit je meetresultaten. En misschien kom je er na een paar meetmomenten wel achter dat je steeds beter presteert. Ook helpt een benchmark je als je later wél gaat ingrijpen: niets is motiverender dan je verbeteringen zien. Bovendien motiveer je het succes van je ingrepen zo naar anderen.

Als je (voor nu) alleen wilt benchmarken ben je bij hello energy aan het juiste adres: in hello enegy tool visualiseren we jouw benchmark in vergelijking met je huidige prestaties en je prestaties uit het verleden. Zo gaat je benchmark leven en zie je je resultaten in real timeverbeteren. De praktijk laat zien dat actieve energiemonitoring – zonder ingrijpende investeringen – al een besparing oplevert 5-8 %, die elk jaar doorloopt. Als je na een tijdje merkt dat het je allemaal te langzaam gaat, helpen wij (en onze partners) je om betere resultaten te boeken.

Meten = weten = rapporteren

Misschien ben je zelf benieuwd wat voor duurzame resultaten je bedrijf levert, wil je graag inzicht in de verschillen tussen het energieverbruik tussen seizoenen en afdelingen of wil je meedoen met bijvoorbeeld een GRESB-assessment. Of is het een stukje accountability. Vaak is het een combinatie van meerdere redenen, maar komt het neer op meer transparantie en verantwoording. Zo laat je zien dat jouw bedrijf of gebouw met de tijd meegaat en snapt hoe belangrijk het is om open om te gaan met gegevens als het energieverbruik. Een rapportage over de energiekosten is natuurlijk geen overbodige luxe.

hello energy neemt je het rekenwerk uit handen en genereert rapportages over je energiekosten en je energieverbruik. Maandelijks krijg je een overzicht van je energie- en duurzaamheidsdoelstellingen, inclusief rapportages voor het behalen van certificaten, en je CO2-uitstoot.

Meten = weten = delen

De volgende stap is de informatie de wereld in te sturen. Gebruik de data bijvoorbeeld in je communicatie met technische partners. Hiermee laat je zien dat je serieus bent en stimuleer je hen om hun huiswerk goed te doen als ze met je aan tafel gaan. Zo vind je de beste oplossing voor jouw situatie. Dit begin ik interessant te vinden.

Er zijn een hoop praktische oplossingen voor het verbeteren van de energieprestaties van je gebouwen. Het is lastig om door de bomen het bos te zien: soms omdat er allerlei verschillende partijen zijn die dezelfde oplossing aanbieden, maar ook omdat je zelf niet altijd door hebt dat iets beter kan. Om je te inspireren biedt hello energy een aparte pagina waarin allerlei oplossingen langskomen. Wij vinden die oplossingen de moeite waard, en via de tool hou je bij of ze echt leveren wat ze beloofd hebben.

Naast je technische partners is het ook een goed idee om je energieprestaties te delen met andere partijen. Wat dacht je van je werknemers, huurders of bezoekers? Bang your own drum en laat zien dat jouw gebouw het goed doet. Het maakt mensen trots en draagt bij aan het halen van allerlei keurmerken, die je op hun beurt weer deelt via de playfunctie van hello energy, naast die awardwinning data van je.

Meten = weten = activeren

De laatste, en beste stap in jouw reis naar duurzaamheid is het activeren van mensen. En dat is minder lastig dan je denkt: de ervaring leert dat activeren werkt. Als je alleen al alles hierboven doet (behalve dan helemáál niks doen) merk je al snel verschil. Iedereen heeft zijn eigen tempo, maar veranderen kan. Wij helpen je graag om het proces te versnellen en energie makkelijker te maken.

De aanname vanuit energiewereld is dat weten direct leidt tot de aankoop van energiebesparende maatregelen, maar volgens mij is het veel genuanceerder en is er méér nodig dan weten om tot aankoop over te gaan. Misschien bereik je wel meer met het activeren van mensen, of is het in jouw geval een beter idee om het bij benchmarken te houden.

Meten = weten = ?

In de praktijk merk ik dat er allerlei soorten aanpakken zijn. Wat is de jouwe? Heb je misschien nog een vijfde optie? Ik hoor graag verschillende meningen.

Say hello to your energy today!

Leave your email or schedule a phone call and we’ll get back to you to discuss the best solution for your building.

Website form: Campaign: Language:
Registration URL:

1 of meer velden zijn fout!

Schedule a phone call Leave your email
hello energy is a registered trademark.