Proptech start-up hello energy en beursgenoteerde kantorenbelegger NSI starten strategische samenwerking om verduurzaming en innovatie te stimuleren

Vandaag kondigen start-up hello energy en beursgenoteerde kantorenbelegger NSI aan een strategische samenwerking te starten. Het doel is het inzichtelijk maken, benchmarken en communiceren van het energieverbruik en duurzaamheidsbeleid van NSI naar haar stakeholders.

Dennis van der Stoop, Head of Technical Management bij NSI: “We zijn blij met de samenwerking met hello energy. We zijn al jaren bezig met het verduurzamen van onze portefeuille en kunnen dit nu ook gericht laten zien aan onze huurders. We vinden het belangrijk dat zij onderdeel zijn van onze duurzaamheidsambitie en willen onze doelstellingen samen met hen behalen.’’ hello energy heeft veel ervaring opgedaan met andere vastgoedbeleggers en ontwikkelaars om het duurzaamheidsbeleid inzichtelijk te maken voor huurders, investeerders en andere betrokkenen.

Duurzaamheidsbesef

De verduurzaming van de vastgoedsector is in volle gang. Het is bekend dat nog steeds 40% van de CO2-uitstoot uit de gebouwde omgeving komt. Daarom streeft NSI naar het ontwikkelen van nagenoeg energie-neutrale kantoorconcepten, het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en circulair renoveren in de bouwketen. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsstrategie waarin Futureproof Investments, Energy & Carbon en Health & Wellbeing centraal staan.

Deze duurzame maatregelen moeten meer zichtbaar worden. In de kantoren van NSI wordt daar vanaf nu actief over gecommuniceerd met alle gebruikers in het pand. Dat gebeurt op grote schermen in de entrees van de gebouwen en via een online dashboard. Benno Schwarz, oprichter hello energy: “We combineren de energiedata van NSI met positieve duurzaamheidscontent. Zo maken we de gebruikers op een leuke manier bewust van duurzaamheid en betrekken we ze bij de verduurzaming”. Door huurders inzicht en tips te geven verwacht NSI een kleinere CO2 footprint te realiseren over de komende jaren.

GRESB

Voor NSI is de samenwerking met hello energy ook een volgende stap in de verduurzaming van de vastgoedportefeuille, wat ook zal leiden tot een verbetering van de GRESB-score. Dit keurmerk beschrijft hoe vastgoedbeleggers scoren op het gebied van duurzaamheid. “Met hello energy voegen we belangrijke elementen toe op het gebied van stakeholder engagement, tenant engagement en monitoring” voegt van der Stoop toe. De data van de energieverbruiken en afvalstromen worden ook in een benchmark geplaatst. Hiermee krijgt NSI inzicht in de vooruitgang die wordt geboekt ten opzichte van andere bedrijven in de sector en wordt kennis en ervaring gedeeld.

Say hello to your energy today!

Leave your email or schedule a phone call and we’ll get back to you to discuss the best solution for your building.

Website form: Campaign: Language:
Registration URL:

1 of meer velden zijn fout!

Schedule a phone call Leave your email
hello energy is a registered trademark.