Systeemvereisten

Op deze pagina vind je de systeemvereisten voor de toepassing van de verschillende hello energy producten en diensten. Voorafgaan nog enkele opmerkingen:
 • Systeemvereisten zijn alleen van toepassing als de betreffende onderdelen inbegrepen zijn in de opdracht.
 • Het is van belang dat de leverancier vooraf contact zoekt met hello energy als deze systeemvereisten onderdeel zijn van een tender.
 • Als dit gewenst is kan de installateur contact opnemen met hello energy om gebruik te maken van onze expertise en ons netwerk aan partners op dit gebied.
Het kan zijn dat in een gebouw geen gebruik gemaakt wordt van slimme meters via hello energy. Check dit met je opdrachtgever. hello energy gebruikt energiedata uit slimme (hoofd)meters voor elektriciteit, gas en water voor haar energie monitoringsysteem (EMS) en het visualiseren van energie op schermen. Om betrouwbare data te ontvangen moeten alle meters digitaal uitgelezen kunnen worden. Alle meters en submeters in en rond het gebouw moeten daarom slim en digitaal te zijn (geen puls). Alle opweksystemen (zoals zon en wind) en oplaadstations (voor elektrisch vervoer) moeten hun eigen elektriciteitsmeters hebben. Deze meters moeten zo uitgerust zijn dat de data uitgelezen kan worden met de juiste connectiviteit. data (& connectiviteit) Voor alle slimme meters zijn de volgende eisen van toepassing:
 • Het leveren van data is de verantwoordelijkheid van het meetbedrijf (voor officiële hoofdmeters) of het installatiebedrijf (voor submeters). Beide noemen we “leverancier”.
 • Beschikbaarheid: de data moet op zijn laatst de volgende dag om 06:00 uur (lokale tijd) beschikbaar zijn.
 • Intervaltijd: de data moet beschikbaar zijn met een vaste interval van 15 minuten
 • Timestamp: de data moet gevalideerd worden en voorzien zijn van een tijdsnotatie in UTC: 00:00:00 (hh/mm/ss).
 • Tijdsnotatie: toelichting of de data de periode voor of na het tijdsstempel betreft.
 • Eenheid en factor: duidelijk moet zijn in welke eenheid en met weke factor de data geleverd wordt.
 • Standen of verbruiken: aangeven moet zijn of de waarde standen of verbruiken zijn.
 • Datanotatie: waarde met drie decimalen.
 • Datavalidatie: de data dient gevalideerd te worden. De leverancier geeft aan hoe dit gerealiseerd wordt.
 • Datalabel: om te herkennen uit welke meter de data afkomstig is, moet data gelabeld worden met een uniek ID, bestaande uit: opdrachtgever, stad, gebouw-id, bron, locatie, unit (bijvoorbeeld: Prologis Tilburg DC5 Electra, hal A, kWh > “TBDC5ELhalAkWh”)
 • Transport: data kan op drie manieren worden toegevoegd aan het hello energy platform: push: databaselink (API) die de data naar de hello energy database stuurt via een URL die hello energy bepaald heeft. pull: datalink (API), waarbij de hello energy database de data dagelijks uit de database haalt. Hier is een veilige login voor nodig. (s)Ftp server: hello energy kan op verzoek een Ftp server locatie beschikbaar stellen E-mail: een dagelijkse e-mail met een .csv-bestand (dat voldoet aan de hierboven beschreven criteria naar een door hello energy beschikbaar te stelllen e-mailadres.
Versie mei 2020 Het kan zijn dat in een gebouw geen gebruik gemaakt wordt van het narrowcasting systeem via hello energy. Check dit met je opdrachtgever. Als hello energy voor een gebouw het narrowcastingsysteem levert dan bestaat dit standaard uit een 43” TV scherm, een mediaspeler en het content managementsysteem. hello energy draagt zorg voor:
 • 43” TV scherm
 • Mediaspeler
 • Content management systeem
 • Plaatsen en in gebruik stellen narrowcasting systeem
Installateur draagt zorg voor:
 • 2 voedingspunten
 • 1 aansluitpunt voor vast internet
Hier vind je de richtlijnen voor de posities van de voedings- en aansluitpunten. Vereisten
 • Muur moet sterk genoeg zijn om een scherm van 10 kg te kunnen dragen (geen gipsplaten). Dit is voor risico van de opdrachtgever.
 • Voedingspunten en internetaansluiting moeten 3 dagen voor de installatiedatum van het scherm aangesloten en getest zijn. Bewijs hiervan (foto en signaalsterkte) moet naar hello energy worden opgestuurd.
 • Vaste internetverbinding is exclusief voor gebruik van het scherm en de mediaspeler en heeft een snelheid van min 50 Mbits/s.
 • De mediaspeler netwerk setup werkt met DHCP. Er is geen vast IP of poort specificatie om de narrowcasting applicatie te laten spelen. Afspelen gebeurt volgens het standaard https protocol.
Afwijkende situaties, neem hiervoor contact op met hello energy
 • Er is meer dan 1 scherm nodig. Er moet dan eerst een ontwerp gemaakt en goedgekeurd worden.
 • Er is of zijn andere typen schermen nodig (groter, touch, tablet, videowall). Er moet dan eerst een ontwerp gemaakt en goedgekeurd worden.
 • Network setups met vaste ip-adres configuraties of mac-adress beveiligde instellingen.
  Het scherm of de schermen moeten ingebouwd worden. Er moet dan eerst een ontwerp gemaakt en goedgekeurd worden.
Als in het gebouw al een narrowcasting systeem aanwezig is, kan dit gebruikt worden voor de hello energy feeds. We zullen dan eerst testen of dit narrowcastingsysteem geschikt is het verwerken van de hello energy feeds. Lees hier hoe we dit aanpakken.  
Het kan zijn dat in een gebouw geen gebruik gemaakt wordt van een GBS-koppeling met hello energy. Check dit met je opdrachtgever. Energiedata kan op verschillende manieren verzameld worden. Een veel voorkomende werkwijze is het gebruik van een gebouwbeheerssysteem (GBS). Als alle slimme meters gekoppeld zijn met een GBS, heeft het de voorkeur om een directe koppeling tussen GBS en hello energy te realiseren. Belangrijke vereiste voor het koppelen met een GBS zijn voor hello energy:
 • Het GBS moet zelf de data gedurende minimaal 3 maanden lokaal kunnen opslaan en 36 maanden op een externe (cloud)locatie.
 • De koppeling tussen GBS en hello energy vindt plaats met de externe (cloud) database.
 • Een koppeling met een lokale PC wordt niet geaccepteerd.
 • Uptime en herstel: leverancier garandeert een minimale uptime van 99%. Wanneer de datalevering verstoord wordt informeert leverancier hello energy onmiddellijk en draagt deze er zorg voor dat de verbinding binnen 48 uur hersteld wordt. Data die door de verstoring niet verwerkt kan worden door hello energy wordt zo snel mogelijk alsnog beschikbaar gesteld.
 • Datakoppeling: de datakoppeling tussen GBS en hello energy kan op vier manieren worden gerealiseerd: push: de API van het GBS stuurt de data naar de hello energy database via een URL die hello energy beschikbaar stelt. pull: de hello energy API haalt de data dagelijks uit het GBS. Hiervoor is een veilige login nodig. (s)Ftp server: hello energy stelt op verzoek een Ftp server locatie beschikbaar. e-mail: een dagelijkse e-mail met een .csv-bestand (dat voldoet aan de hieronder beschreven criteria naar een door hello energy beschikbaar te stellen e-mailadres.
data (& connectiviteit) Voor de data uit het GBS  zijn de volgende eisen van toepassing:
 • Verantwoordelijkheid: Het leveren van data is de verantwoordelijkheid van de leverancier.
 • Beschikbaarheid: de data moet op zijn laatst de volgende dag om 06:00 uur (lokale tijd) beschikbaar zijn.
 • Intervaltijd: de data moet beschikbaar zijn met een vaste interval van 15 minuten
 • Timestamp: de data moet gevalideerd worden en voorzien zijn van een tijdsnotatie in UTC: 00:00:00 (hh/mm/ss).
 • Tijdsnotatie: toelichting of de data de periode voor of na het tijdsstempel betreft.
 • Eenheid en factor: duidelijk moet zijn in welke eenheid en met weke factor de data geleverd wordt.
 • Standen of verbruiken: aangeven moet zijn of de waarde standen of verbruiken zijn.
 • Datanotatie: waarde met drie decimalen.
 • Datavalidatie: de data dient gevalideerd te worden. De leverancier geeft aan hoe dit gerealiseerd wordt.
 • Datalabel: om te herkennen uit welke meter de data afkomstig is, moet data gelabeld worden met een uniek ID, bestaande uit: opdrachtgever, stad, gebouw-id, bron, locatie, unit (bijvoorbeeld: Prologis Tilburg DC5 Electra, hal A, kWh > “TBDC5_EL_halA_kWh”)
Het kan zijn dat in een gebouw geen gebruik gemaakt wordt van sensoren via hello energy. Check dit met je opdrachtgever. Als in een gebouw sensoren voor bijvoorbeeld binnenklimaat geplaatst moeten, dan stelt hello energy in overleg met opdrachtgever vast om welke sensoren het gaat en op welke posities deze geplaatst moeten worden. Aan hello energy wordt een plattegrond beschikbaar gesteld waarop aangegeven kan worden welke sensoren waar geplaatst moeten worden. De data van sensoren kunnen via verschillende protocollen worden uitgelezen. Bijvoorbeeld LoRa, Wifi of bekabeld. De volgende vereisten zijn van toepassing:
 • Alle sensoren en gateways moeten geïnstalleerd worden volgens opgave in een plattegrond.
 • Sommige sensoren hebben ononderbroken 230V-verbinding nodig. Ononderbroken verbinding betekent dat er 24 uren per dag, 7 dagen per week stroom nodig is. Deze punten moeten dan ook apart zijn van het algemene stroomnetwerk.
 • Sommige sensoren hebben een vaste internetverbinding of Wifi nodig. Als een poort geïnstalleerd wordt moet deze voorzien worden van een ononderbroken 230V-verbinding.
 • Beschikbaarheid: de data moet realtime beschikbaar zijn, minimaal in batches van 15 minuten.
 • Timestamp: de data moet voorzien zijn van een tijdsnotatie in UTC: 00:00:00 (hh/mm/ss).
 • Tijdsnotatie: toelichting of de data de periode voor of na het tijdsstempel betreft.
 • Datasoort: data kan in de volgende formats aangeboden worden: string (maximum lengte 80), decimaal (decimaalprecisie 3), Boolean (true/false)
 • Cloud: de data moet beschikbaar zijn via een cloud-oplossing. We accepteren geen lokale PC of database.
 • Datavalidatie: de data dient gevalideerd te worden. De leverancier geeft aan hoe dit gerealiseerd wordt.
 • Opslag: de data moet voor tenminste 12 maanden opgeslagen worden in de database van de leverancier.
 • Uptime en herstel: de leverancier garandeert een minimale uptime van 99%. Wanneer de datalevering verstoord wordt informeert de leverancier hello energy onmiddellijk en draagt deze er zorg voor dat de verbinding binnen 48 uur hersteld wordt. Data die door deze verstoring niet verwerkt kan worden door hello energy wordt zo snel mogelijk alsnog beschikbaar gesteld.
 • Labels: alle data moet gelabeld zijn met een uniek ID, zodat duidelijk is van welke locatie de data komt en wat er gemeten wordt.