Tenant engagement in vastgoed

Voor een verhuurder die inzicht wil krijgen in het gebruik van zijn pand zijn er talloze applicaties beschikbaar, die aan de hand van de energiemeters in het gebouw bijhouden wat er verbruikt wordt. Uitstekende tools voor technici, maar voor iemand die niet is ingevoerd vaak wat droog en moeilijk te begrijpen. Bovendien is het niet alleen de verhuurder die interesse in verbruik heeft. Ook de huurders van nu zijn steeds meer geïnteresseerd in verbruik en duurzaamheid. De vraag naar green buildings is met 13% gestegen, en huurders zijn bereid meer te betalen voor een duurzamer pand. Het levert ook iets op: werknemers zijn gezonder en natuurlijk valt de energierekening lager uit. Tenant engagement is een hot topic!

Tenant engagement
en hello energy

Deze behoefte aan informatie vanuit de huurder koppelt hello energy aan een behoefte van de verhuurder: tenant engagement. Het is allang geen quirky gewoonte van Silicon Valley-campussen meer om de gebruikers van een pand meer te betrekken door middel van bijvoorbeeld zithoekjes en pingpongtafels, maar ook op het gebied van duurzaamheid is het mogelijk om de dialoog aan te gaan met een huurder. En in het speelveld van de verbruiksapplicaties is hello energy de enige partij die de koppeling maakt tussen tenant engagement en energie en duurzaamheid.

Duurzaamheid leuk maken

Die koppeling heeft een nadeel: duurzaamheid is natuurlijk een wat abstracter gegeven dan gewoon een pingpongtafel in de lobby zetten. Maar hello energy maakt duurzamer omgaan met energie toegankelijker, positiever en leuker. Toegankelijker door niet met droge gegevens op de proppen te komen, maar ook voor de niet-technische gebruiker, manager of bezoeker inzichtelijk maken hoe het energieverbruik in elkaar steekt. Positiever, omdat we niet geloven in vingerwijzen. Niemand voelt zich geïnspireerd om duurzamer te zijn als er beschuldigend over het huidige verbruik wordt gepraat.

 

Wij zetten liever een positief verhaal neer, zodat gebruikers ook zin hebben om duurzamer met energie om te gaan. En hello energy maakt het leuker, door bijvoorbeeld met een touchscreen voor de ipad te werken, gegevens over energieverbruik te koppelen aan het verhaal van het pand, en bijvoorbeeld animaties naar schermen in het gebouw te sturen. Ons unieke concept bevindt zich nog in de beginfase, en in de toekomst presenteren we nog meer manieren om op een leuke manier aan talent engagement te doen, waarbij bijvoorbeeld de gamification van informatie een rol zal spelen: spelenderwijs werken aan een duurzamer energieverbruik.

Voordelen

Zo profiteert iedereen van wat hello energy te bieden heeft. Huurders worden op een aantrekkelijke manier betrokken bij zowel het gebouw als hun energieverbruik, een van de belangrijkste thema’s in onze huidige samenleving. Verhuurders hebben op een overzichtelijke, begrijpelijke manier inzicht in het verbruik, en doordat huurders zich geëngageerd voelen worden ze gestimuleerd om langer te blijven, wat voor de verhuurder weer rendement oplevert. En dan levert iedereen ook nog eens een bijdrage aan een beter klimaat!

Website form: Campaign: Language:
Registration URL:

1 of meer velden zijn fout!

hello energy is a registered trademark.