Onze voorwaarden

Aangezien de Algemene Voorwaarden veel juridische termen bevatten, hopen wij jij enig inzicht te geven met een kort overzicht van V&A's. Wij hebben onze Algemene Voorwaarden met grote zorgvuldigheid opgesteld om de belangen van alle belanghebbenden eerlijk weer te geven.

Algemene voorwaarden versie december 2021

U kunt de meest recente voorwaarden hier downloaden: