Waardevolle energiedata vinden

Waarom energiedata verzamelen? Wij doen het om energie in simpele, begrijpelijke taal te visualiseren. Zo activeren we de gebruikers van panden om slim met energie om te gaan. Maar daarnaast zijn er veel andere redenen. Er gaat een complexe wereld van datamanagement schuil achter “simpele” gebouwdata. In dit artikel licht ik een tipje van de sluier op en ga ik in op een aantal specifieke redenen waarvoor data nodig is. Dit keer gaat het even niet over hello energy, maar neem ik wat meer afstand.

Energiebalans

De meest voor de hand liggende reden voor het verzamelen en analyseren van energiedata is inzicht krijgen in energiestromen. Waar komt de energie vandaan? Waar wordt deze voor gebruikt? In vaktermen: de energiebalans. Deze data komt uit de hoofdmeters van elektriciteit, gas en water. Soms aangevuld met stadswarmte of eigen opwekking via zonnepanelen, windmolens, Warmte Kracht Koppeling of Warmte Koude opslag. Die energie gaat naar de verbruikers: verlichting, verwarming, koeling, luchtbehandeling, IT, apparatuur, liften, deuren en dergelijke. De patronen van verbruik kan je analyseren. Zo kom je erachter of het verbruik synchroon loopt met openingstijden, of er veel sluipverbruik is, of de piekbelasting af te vlakken is, en allerlei andere handige toepassingen. En je kan benchmarken met brancheprofielen of binnen het eigen portfolio. De energiebalans maakt het mogelijk om gericht te zoeken naar besparingsmogelijkheden of juist extra vormen van opwekking, om zo geld te besparen en de eigen CO2-footprint te verkleinen. Een goed inzicht in de energiebalans helpt ook bij het optimaliseren van de energie-inkoop.

Certificering

De vastgoedsector hecht steeds meer belang aan het behalen van certificaten. Vooral BREEAM is niet meer weg te denken als manier om inzichtelijk te maken hoe duurzaam, energiezuinig en gezond een gebouw is, of het nu nieuwbouw betreft of herontwikkeld vastgoed. Naast BREEAM is ook Green Key in de hotelwereld sterk in opkomst. En een goede score bij GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), die zich richt op integrale duurzaamheid voor complete vastgoedportefeuilles, biedt toegang tot extra investeringskapitaal. Energiedata is essentieel om aan de eisen voor deze certificeringen te voldoen.

Gebouwbeheer

Een onderbelichte reden om energiedata te verzamelen en te analyseren is het optimaliseren van performance en onderhoud van de gebouwinstallaties. Patronen in energieverbruik zijn uitstekende indicatoren voor het al dan niet goed functioneren van installaties.

Slimme meters

Er zijn kortom genoeg redenen om energiedata te verzamelen. Maar dat blijkt in de praktijk toch nog niet zo makkelijk. Er gaat nogal wat mis en dat is met de kennis en techniek van nu toch echt zonde. Waar zit de pijn? Eigenlijk in alle stappen van het verzamelen van data. Om te beginnen met de meters. Nog steeds worden analoge meters gebruikt, die om ze slim te maken dan voorzien moeten worden van dataloggers, die pulsen omzetten in meetdata. Niets is zo kwetsbaar als een puls. Een gemiste puls ben je voor altijd kwijt. Bij het uitlezen van pulsen is regelmatige handopname van meterstanden een vereiste, om zekerheid te hebben over het daadwerkelijke verbruik. En daar wilden we nou juist zo graag van af.

Gebouwbeheerssysteem

Idealiter worden in een gebouw alle (sub)meters gekoppeld aan het gebouwbeheerssysteem (GBS). Dat wordt daarmee de centrale plek waar alle installatiegerelateerde informatie te vinden is, de optimale inregeling kan plaatsvinden en de bron voor performance based onderhoud.

Opslag van data

Het is mooi als alle informatie en de onderliggende data in een GBS is ondergebracht, maar dat is niet de ideale plek om data op te slaan. In de praktijk gaat het daar namelijk nogal eens mis. Als er gekozen wordt voor lokale opslag op een lokale PC creëer je allerlei problemen. Hoe geef je de data de universele tijd (UTC) mee? Wat doe je als er systeemupgrades nodig zijn? Wat gebeurt er met de data als iemand de stekker uit de PC trekt of als de PC verplaatst moet worden? Maximale uptime (99,9% of hoger) is met lokale opslag nauwelijks te realiseren. Het is een belangrijke reden voor onbetrouwbare datastromen.

Als er een goed functionerend GBS is geïnstalleerd, zijn er verschillende partijen die toegang willen tot het systeem en de data. Hoe regel je dat het beste? Uiteindelijk biedt de externe opslag in de Cloud de meest betrouwbare oplossing, als deze professioneel ingericht en goed beveiligd is. Met behulp van API’s kan data dan via push of pull benaderd worden. Ook zijn er allerlei mogelijkheden voor onderhoudspartijen om het GBS van afstand te benaderen voor optimaal beheer.

Dedicated vast internet

Voor een Cloud-oplossing is een vaste internetverbinding die enkel gebruikt wordt voor het dataverkeer een vereiste. Los van het interne netwerk van de gebouwgebruiker, zodat er geen risico’s zijn voor ongewenst binnendringen op het bedrijfskritische internet. En, het gebeurt vaker dan je denkt, zorg ervoor dat er nergens stekkers in het zicht zitten, die uit het stopcontact getrokken kunnen worden, waarmee het gehele GBS en dus de datastroom komt stil te vallen.

Datawarehousing

Vastgoedeigenaren zoeken naar betere oplossingen voor het beheer van hun gehele portfolio. Vaak beschikken panden nog niet over een GBS. Of ze zijn juist uitgerust met verschillende GBS. Om alle energiedata van het gehele portfolio te kunnen verzamelen in speciaal hiervoor ontwikkelde datawarehouses zijn er nog heel wat uitdagingen in het verschiet. Daarover meer in een volgend artikel.

Reageren? kees@hello-energy.com

Kees van Alphen is managing partner van hello energy. In het kader van het verkrijgen van betrouwbare en gevalideerde energiedata is hij vaak betrokken bij datamanagement oplossingen. hello energy is een online tool voor energiemanagement, gericht op visualiseren van energie en duurzaamheid en het activeren van gebruikers om slim om te gaan met energie. Met hello energy is datamanagement voor complete gebouwportfolio’s mogelijk. hello energy is datapartner van GRESB en werkt met BREEAM en andere certificeringsprogramma’s.

Say hello to your energy today!

Leave your email or schedule a phone call and we’ll get back to you to discuss the best solution for your building.

Website form: Campaign: Language:
Registration URL:

1 of meer velden zijn fout!

Schedule a phone call Leave your email
hello energy is a registered trademark.