Hoe doorbreek je de circle of blame?

Om als vastgoedsector Paris proof te worden is er nog een lange weg te gaan. Het lukt huurders, eigenaren, investeerders, ontwikkelaars en adviseurs lang niet altijd om gezamenlijke belangen te vinden. In elke fase van het bouwproces – ontwikkeling, verkoop, bouw, gebruik en herbestemming – zijn steeds andere partijen aan zet. En per fase zijn de voordelen van verduurzaming anders. Gelukkig zien we steeds vaker voorbeelden waarbij de circle of blame – partijen geven elkaar de schuld van lage ambities – vervangen wordt door een shared aim: bedrijven slaan de handen ineen om de voetafdruk te reduceren. Een nieuwe financiële visie, focus op innovatie, een uitgelezen rol voor de overheid en gedragsverandering bij alle stakeholders leiden tot nieuwe successen.

 

Lees hoe het concept van de circle of blame de vastgoedsector gevangenhoudt en welke succesvolle alternatieven er ontplooid worden. We laten experts uit de vastgoedwereld aan het woord. Er ontstaan nieuwe perspectieven en gedeelde belangen voor alle partijen in de vastgoedwereld.

Hoe doorbreek je de circle of blame?

23.09.2020

Sanne van Kempen

Table of contents

  • Introductie
  • Wat is de circle of blame?
  • Oplossingen
  • Return on investment: nieuwe visies op geld verdienen
  • Innovatie als motor
  • Overheid als stimulator en ontmoediger
  • Gedragsverandering bij alle stakeholdersLanguage:

hello energy is a registered trademark.