Wie start het verduurzamingsproces?

Als we de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs willen waarmaken, moet de komende 30 jaar de energievraag van vastgoed met 70% omlaag. (Bron: DGBC) Die verduurzaming is alleen zo makkelijk nog niet. Eén van de redenen? De vicieuze circle of blame waarin gebouweigenaar, huurder, adviseur en ontwikkelaar de verantwoordelijkheid voor de eerste stap bij elkaar neerleggen. Gelukkig doorbreken steeds meer van dit soort partijen die vicieuze cirkel. Maar hoe doen ze dat toch?

Er is sprake van een ‘circle of blame’ als betrokkenen in het bouwproces verwachten dat het initiatief voor extra duurzame maatregelen van de ander komt. Zo wachten we op elkaar en doen we alleen wat wettelijk vereist is. De gebouweigenaar wacht tot er vraag is, de huurder kan geen duurzaam aanbod vinden, de ontwikkelaar krijgt onvoldoende budget en de adviseurs moet de duurzame oplossingen uit het plan schrappen omdat er volgens de beoogde eigenaar geen vraag naar is.

De vastgoedsector is door de jaren heen enorm gespecialiseerd geraakt en versnipperd. Waar meerdere rollen voorheen door dezelfde stakeholder werden vervuld (de eigenaar ontwikkelde, bouwde en adviseerde), zijn er nu gespecialiseerde partijen. Waardoor onderlinge communicatie belangrijker is en de kans op uiteenlopende belangen groter. Maar er is ook ontzettend veel nieuwe kennis over duurzame materialen, bouwprocessen, samenwerkingsverbanden en klimaatimpact. En er is een heel groot en urgent probleem voor alle stakeholders: de CO2-footprint moet omlaag en wel zo snel mogelijk. Voor alle belanghebbenden geldt: up or out. Als je je verantwoordelijkheid niet neemt, tel je niet meer mee.

De circle of blame is eigenlijk de theorie van de split incentive, maar dan on steroids. Bij de split incentive gaat het om de tegenstelling tussen huurder en eigenaar: de huurder wil duurzamer wonen of werken, maar daar niet of weinig voor betalen, de eigenaar ziet geen voordelen in het verduurzamen van het pand, want besparing gaat naar de ander.

De circle of blame omvat nog meer partijen dan de split incentive. De cirkel vind je juist vooral bij het ontwikkelen van nieuwe gebouwen. In principe het ideale moment om over duurzaamheid na te denken.

Split incentive en circle of blame komen uiteindelijk op hetzelfde neer: er wordt onvoldoende gecommuniceerd over wensen en mogelijkheden en er is geen partij die naar voren stapt om de verantwoordelijkheid voor het verduurzamingsproces op zich te nemen. De problem owner mist.

Maar er is hoop. Meer en meer betrokkenen in de vastgoedsector vinden innovatieve oplossingen. Wil je weten wat er mogelijk is? Lees onze whitepaper. Je vindt er meer achtergrond, allerlei oplossingen en de visie van experts van vooraanstaande bedrijven als Avignon Capital, KPMG en Aedes.

 

Lees nu de whitepaper

Say hello to your energy today!

Leave your email or schedule a phone call and we’ll get back to you to discuss the best solution for your building.

Website form: Campaign: Language:
Registration URL:

1 of meer velden zijn fout!

Schedule a phone call Leave your email
hello energy is a registered trademark.