Wij verhuizen naar de Cloud

hello energy is snel aan het opschalen. We bedienen steeds meer klanten over de hele wereld en voegen alsmaar nieuwe product features toe. Daarom bereiden we ons voor op toekomstige uitbreidingen door het development proces en de infrastructuur van onze software volledig te verhuizen naar Amazon Web Services (AWS).

Optillen en verschuiven
Het proces van deze verhuizing is al gestart in januari en vindt plaats terwijl we onze huidige omgeving draaiende houden. Onze huidige klanten zullen er verder niks merken nu we onze SaaS solution architectuur in de achtergrond klaarstomen voor toekomstige ontwikkelingen.

Barrie Vince, Chief Technology Officer zegt: “Het bouwen in de cloud stelt ons in staat om snel, schaalbaar en multi-device te ontwikkelen. We doen dit door onze bestaande oplossing op te pakken en te verplaatsen naar deze nieuwe architectuur. We testen dit uitvoerig. In de nabije toekomst maakt het door deze verhuizing niet meer uit of we 500 of 5 miljoen gebouwen bedienen, want het AWS platform laat toe dat we enorm snel kunnen schalen wanneer meer capaciteit nodig is. Het geeft ons ook toegang tot het AWS platform, waarmee we bijvoorbeeld geavanceerde AWS data analytics kunnen inzien en machine learning capaciteiten uitbreiden. Zo wordt onze oplossing alsmaar sneller en slimmer.”

Betrokkenheid cruciaal voor behalen duurzame doelstellingen
Benno Schwarz, CEO voegt toe: “Om de net-zero carbon doelstellingen te behalen in de vastgoed sector, is het essentieel dat alle stakeholders betrokken zijn. Met onze oplossing, zeker voor de klanten met een groter gebouw portfolio, kun je meerdere gebruikers via meerdere apparaten toegang geven tot duurzame inzichten over het gebouw. Met die inzichten kun je samen met je stakeholders overeenstemming bereiken, draagvlak vergroten en actie ondernemen.”

AWS helpt niet alleen bij de internationale opschalen door de dekking van datacenters over de hele wereld, maar ze zijn ook zelf actief bezig met duurzaamheid. Amazon is medeoprichter van The Climate Pledge— waarmee ze zich commiteren aan een CO2-neutrale neutrale bedrijfsvoering in 2040, 10 jaar vroeger dan het klimaatakkoord van Parijs.

Say hello to your energy today!

Leave your email or schedule a phone call and we’ll get back to you to discuss the best solution for your building.

Website form: Campaign: Language:
Registration URL:

1 of meer velden zijn fout!

Schedule a phone call Leave your email
hello energy is a registered trademark.