Is mijn gebouw Paris Proof?

Waarschijnlijk niet. Gemiddeld verbruiken gebouwen in onze database X kWh per m2. Gelukkig hebben we nog even voor het 2050 is! Maar wat is Paris Proof? Wat moet je doen?

Wat is Paris Proof?

Paris Proof betekent dat je voldoet aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat akkoord werd in 2016 getekend door 195 lidstaten van de VN. Het doel? Opwarming van de aarde verminderen. Er wordt gezorgd dat de gemiddelde temperatuur niet meer dan 2 graden Celsius stijgt. Om daaraan te kunnen voldoen moet de CO2-emissie in Nederland in 2050 zijn gedaald met 85 tot 95%.

Paris Proof gebouwde omgeving

Dutch Green Building Council maakte een deltaplan duurzame renovatie. Het hoofddoel van het plan is simpel: In 2050 zijn gebouwen verregaand energiezuinig en wordt de nog bestaande energiebehoefte geheel duurzaam opgewekt.
Lees het deltaplan

Wanneer is een pand Paris Proof?

Dat verschilt per branche.
 • Kantoren: 50 kWh per m2
 • Winkel met koeling, zoals een supermarkt: 150 kWh per m2
 • Winkel zonder koeling: 80 kWh per m2
 • Primair onderwijs: 60 kWh per m2
 • Voortgezet onderwijs: 60 kWh per m2
 • Hogescholen en universiteiten: 70 kWh per m2
 • Ziekenhuis: 100 kWh per m2
 • Opvang met overnachting: 80 kWh per m2
 • Opvang zonder overnachting: 90 kWh per m2
 • Medische groepspraktijk: 80 kWh per m2
 • Bedrijfshal met koeling: 80 kWh per m2
 • Bedrijfshal zonder koeling: 50 kWh per m2
 

Hoe komen we daar?

De gehele gebouwde omgeving zo ver krijgen heeft nogal wat voeten in de aarde. Er moet inzicht komen in huidige verbruiken, hoe sectoren zich tot elkaar verhouden, er moet eenduidige regelgeving komen, goede initiatieven moeten worden gestimuleerd en gedeeld worden… Maar zelf kan je ook zeker aan de slag. Om een ingewikkeld verhaal te vergemakkelijken:
 • Maak een 0-meting. Wat is nu de status van jouw gebouwen?
  Heb je meerdere gebouwen? Log in op hello energy en klik rechtsboven op ‘mijn portfolio’. Sorteer je gebouwen op verbruik: ‘Elektriciteit per m2’ en ‘Gas per m2’. Kijk ook even naar de opwekking van je gebouwen via ‘Productie per m2’.
  Tip: check of het aantal m2 (nog) klopt.
 • Inventariseer hoeveel je nog moet doen voor 2050: hoeveel moet elk gebouw nog besparen? Hoeveel moet je duurzaam opwekken?
 • Maak een plan: welke besparingsmaatregelen ga je uitvoeren?
  Tip: Hou bij ‘save’ bij welke energiebesparende maatregelen je per pand hebt doorgevoerd. En kijk welke maatregelen je nog kan nemen.
 • Stap over naar duurzame energiebronnen, zelf opgewekt of ingekocht
 • Blijf meten en houd je voortgang bij
 • Communiceer je doelen en je voortgang met de bezoekers van je pand via een hello energyscherm!

Website form: Campaign: Language:
Registration URL:

1 of meer velden zijn fout!

hello energy is a registered trademark.