Blog

Samen verduurzamen

Sustainable landscape green

De tijd voor verduurzaming is nu. We hebben niet alleen de klappen van Corona opgevangen, maar er ook van geleerd. En we zijn klaar om ons milieu te verbeteren, de wereld te redden, en duurzame plekken te creëren. Om duurzaamheid deel te maken van ons ‘nieuwe normaal’, waar dan ook.

De Coronacrisis brengt niet alleen verschrikkelijke gevolgen, maar ook een mogelijkheid om een wezenlijk andere weg in te slaan. ‘Crisis’ betekent in oud-Grieks niet voor niets ‘omslagpunt’, in plaats van ‘ramp’. Als je er even bij stil staat besef je dat we in een paar maanden erin geslaagd zijn onze levens en bedrijven volledig te reorganiseren. En daarmee kijken we ook anders naar onze woon- en werkruimte, elkaar, de natuur, en naar onze planeet.

We kunnen veel leren van deze tijd. Schrijver en activist Rebecca Solnit schreef recent in The New York Times dat nog niemand weet wat er uit deze crisis zal komen. Dat is waar. ‘Maar, zoals zovele rampen, laat deze zien hoe verbonden we zijn; hoe afhankelijk we zijn van het werk en de welwillendheid van anderen.’

Wereldwijd en lokaal, we zijn allemaal met elkaar verbonden. Meer dan ooit zien we de waarde in van respect voor elkaar en samenwerken. Dokters, verpleegkundigen en docenten krijgen met recht waardering voor hun harde werk en de risico’s die ze voor ons nemen. Het virus mag dan onzichtbaar zijn, maar de veranderingen in onze kijk op de wereld en in ons gedrag zijn heel zichtbaar. Laten we het ijzer smeden als het heet is en samenwerken aan een betere planeet.

Op veel plekken worden maatregelen genomen om de virusgolf af te vlakken, zodat de verspreiding van Corona en diens menselijke impact beperkt kan blijven. Maar de grootste golf moet nog komen: de klimaatcrisis.

We zullen samen moeten werken om zowel de Corona- als de klimaatgolf af te vlakken. We kunnen deze uitdagingen omzetten in een positieve beweging. Economisch welzijn en onze gezondheid gaan samen met een groenere, schonere planeet. We staan op een kruispunt. We moeten nu actie ondernemen.

Samen duurzame plekken en groene gebouwen creëren

Het begrip dat in post-Coronatijden we niet zonder meer kunnen terugkeren naar het ‘oude normaal’ heeft een evenbeeld in recente ontwikkelingen in duurzaamheid. Wanneer we spreken met onze klanten – mensen in managementsposities in vastgoed – zien we een breed gedragen consensus: we kunnen duurzaamheid niet langer negeren en maken ons steeds vaker hard voor welzijn en groene gebouwen (30% van de CO2-uitstoot heeft te maken met vastgoed). Dat alle betrokkenen zullen moeten participeren om duurzame werk- en woonplekken te realiseren is inmiddels wel duidelijk. Is dit dan, vreemd genoeg, het moment waar we op hebben zitten wachten om daadwerkelijk de volgende stap te nemen?

Zowel Churchill als Obama zeiden “verspil nooit een goede crisis”. Dit is het moment waarop duurzaamheid de norm zou moeten worden in de vastgoedwereld. En het moment waarop ‘impact ventures’ (bedrijven die de wereld willen verbeteren) noodzakelijk worden. We moeten iedereen betrekken in de manier waarop we zakendoen en onze gebouwen beheren. Als we dat samendoen, groot (vastgoedbedrijven) en klein (impact startups), kunnen we de uitdagingen overwinnen en bijdragen aan een betere wereld.

Vier jaar geleden richtten we hello energy op met een sterke visie op het betrekken van gebruikers en managers van gebouwen. We zagen het als een essentieel onderdeel van een duurzaamheidsstrategie. Inmiddels hebben we laten zien dat die ‘engagement’ een enorme impact heeft. Onze klanten plukken er de vruchten van: lagere CO2-uitstoot, betere scores qua MVO en hogere waarde in het algemeen. Zonder deelname van alle betrokkenen kunnen we geen echt groene gebouwen maken. Engagement is essentieel, het is de grote ‘energiser’ van het duurzaamheidsproces. Samenwerken maakt groene energie tot een ‘mensen-issue’ en leidt tot een sterkere toekomst. Samen kunnen we een beter normaal maken.

Deze moeilijke tijden hebben duurzame initiatieven niet weten te stoppen. Verre van. Marktleiders zoals Prologis, Bouwinvest, NSI en M&G Real Estate verhogen het aandeel van duurzaamheidsinvesteringen in hun strategie. Langetermijnvisies zijn al diepgeworteld in hun investeringsstrategie en nu worden dat duurzaamheidswerk nog belangrijker. GRESB, een duurzaamheidscertificatie die de sector elke dag opnieuw motiveert om nog verder te gaan, ziet het aantal participanten groeien, terwijl pensioenfondsen en overheden een steeds groter belang zien in duurzaamheid. Die ontwikkeling gaan we niet meer stoppen.

Als we daarnaast naar de proptech startupwereld kijken, en dan vooral naar impact ventures, zien we de positieve effecten van verbinding en een enorme groei aan data-uitwisseling en gezamenlijke voorstellen.

In de komende maanden bespreek ik met grote vastgoedfirma’s wat de uitdagingen zijn waar we voor staan. Neem contact op als je mee wil doen. Samen kunnen we een positieve bijdrage leveren aan het ‘nieuwe normaal’!

Laten we energiepositieve gebouwen maken!

Share this article

Sign up for updates

You may also like...

Blog

July 3, 2024

Why mandatory ESG data verification matters

Big changes for real estate are coming. Soon, checking environmental impact goes from optional to essential. Rather than being an added checkmark, this offers a chance to improve reputation, streamline operations, and drive sustainable innovation.
Blog

June 19, 2024

Data-powered sustainability engagement: W. P. Carey case update

W.P. Carey (REIT) teamed up with hello energy to green their European buildings. Smart data and engaged tenants are driving progress towards sustainability leadership.
Blog

June 12, 2024

One click to green: hello energy simplifies EU utility data for real estate

Simplify complex EU utility data with hello energy. Streamline compliance & collection across 20+ countries. Unlock clean data for smarter sustainability & happy investors.

You may also like...