Blog

Nieuwe meterpagina en verbeteringen aan gebruikerservaring exports

In maart hebben we ons gericht op het verbeteren van de gebruikerservaring (UI) van enkele van onze bestaande functies, zoals de exportpagina en de meetpagina. We hebben ook een nieuwe onderhoudspagina en een tabnavigatie op de benchmarkpagina geïntroduceerd. Op basis van feedback van klanten en gebruiksanalyse hebben we een paar gebieden geïdentificeerd die een beetje kunnen worden aangepast.

Verbeteringen bestaande functies

  • Export data Op onze vorige exportpagina kon u exports van uw gegevens maken en verbinding maken met onze API. Vanwege de manier waarop de gebruikersinterface werd gepresenteerd, vonden gebruikers het moeilijker om het huidige jaar te herkennen. Daarom hebben we het uiterlijk van de pagina veranderd. Het selecteren van het juiste jaartal gaat nu middels een zogenaamde drop-down.
  • Meter pagina De pagina waar je de meters kunt vinden, kan best wel als technisch ervaren worden. We hebben de tabel bijgewerkt, zodat de meters worden weergegeven op een manier die gemakkelijker te lezen is. We hebben ook de meetstatusindicator toegevoegd. Dit geeft aan of de meting gegevens doorgeeft aan het systeem of problemen heeft met het verzenden van gegevens.

Wat is er nog meer nieuw?

  • Bijgewerkte navigatieknoppen op de verbruiksgrafiek. We hebben geanalyseerd dat de navigatieknoppen op de verbruiksgrafiek niet altijd gemakkelijk te vinden waren voor al onze gebruikers. Daarom hebben we ze bijgewerkt om ze beter zichtbaar te maken. Navigeren naar een vorige of volgende periode binnen de grafiek is nu iets eenvoudiger.
  • Nieuwe presentatie van gebouwen en bijgebouwen in de navigatie Gebouwen met veel huurders en submeters krijgen allemaal hun eigen onderdeel op de hello energy tool. Het kan best wel lastig zijn om de juiste locatie te vinden wanneer er veel gebouwen te vinden zijn in de navigatie. We hebben de gebouwnavigatie gewijzigd, zodat het hoofdgebouw en alle aangesloten bijgebouwen in één groep worden weergegeven. Dit maakt het een stuk makkelijker om de juiste locatie te vinden.
  • Nieuwe look en feel van de benchmarkpagina De benchmarkpagina vertelt u hoe u zich verhoudt tot een marktbenchmark. Maar wat als u wilt vergelijken met een ander gebouw in het portfolio? Het huidige ontwerp laat te weinig ruimte voor dit soort toevoegingen. Daarom hebben we besloten om het ontwerp van de grafieken een beetje te veranderen. Met deze wijziging zetten we de eerste stap naar uitbreiding van de functionaliteit van de benchmarkpagina.

Nieuwe features

  • Tabnavigatie op benchmarkpagina De benchmarkpagina grafieken hebben in de eerste Build Cycle al een eerste update gehad. In deze update introduceerden we ook een tab navigatie per utiliteit om de pagina overzichtelijker te maken.
  • Nieuwe onderhoudspagina Ter voorbereiding van ons reguliere releaseschema hebben we een nieuwe onderhoudspagina gemaakt. Deze pagina wordt tijdelijk getoond wanneer er een update plaatsvindt.

Wat is er nog meer nieuw?

  • Gebouwennavigatie Schakelen tussen gebouwen is eenvoudiger geworden. Voorafgaand aan de update zorgde het selecteren van een nieuw gebouw altijd in een verplaatsing naar de homepagina, onafhankelijk van de pagina waar je op dat moment was. Na de update zal het overschakelen naar een ander gebouw resulteren in een verversing van de pagina die u momenteel bezoekt, maar met de gegevens of informatie van het geselecteerde gebouw.
  • Opgelost Verkeerde e-maillink na het voltooien van de sustainability radar. De e-mail die werd verzonden na het invullen van een sustainability radar survey, bevatte een verkeerde link. We hebben dat veranderd in de juiste link.
  • Soms resulteerde het toevoegen van extra profielinformatie in een opslagconflict. Dit is opgelost.

Wanneer komen al deze toffe updates beschikbaar? We zullen deze update eerst vrijgeven aan onze first release-klanten. De update wordt eind april voor iedereen beschikbaar.

Share this article

Sign up for updates

You may also like...

Blog

April 12, 2024

A tale of two propositions: hello energy’s evolving solutions

hello energy evolves: Introducing powerful new sustainability tools Data is the key to unlocking sustainable real estate. hello energy takes a leap forward with two innovative solutions: Data Management and Sustainability Engagement. Leverage data insights and empower tenants to build a greener future, together.
Blog

March 12, 2024

Decoding the impact of temperature swings with Advanced Insights

As we continue into 2024, sustainable real estate is poised for big, transformative trends that will continue to shape the industry's landscape. Here's how hello energy helps you meet them.
Blog

February 13, 2024

3 sustainable real estate trends in 2024 – and how to meet them with hello energy 

As we continue into 2024, sustainable real estate is poised for big, transformative trends that will continue to shape the industry's landscape. Here's how hello energy helps you meet them.

You may also like...