Blog

Corporate Sustainability Reporting komt eraan, is jij klaar voor de uitdaging? 

Voor veel mensen zijn rapportagestandaarden een nachtmerrie. Anderen vinden het zo saai dat de gedachte om er een artikel over te lezen al genoeg is om in slaap te vallen. Maar deze keer is het anders! 

U hebt waarschijnlijk al gehoord over de EU-richtlijn duurzaamheidsverslaggeving (CSRD).. Voor het geval jij dat niet heeft gedaan, volgt hier wat achtergrondinformatie:

De richtlijn maatschappelijke verslaglegging van de EU is een stuk EU-wetgeving dat tot doel heeft de transparantie en verantwoordingsplicht van ondernemingen te vergroten en hen aan te moedigen rekening te houden met de sociale en milieueffecten van hun activiteiten. Krachtens de richtlijn moeten grote organisaties van openbaar belang (OOB's) verslag uitbrengen over hun duurzaamheidsprestaties, met inbegrip van hun effecten op milieu-, sociaal en bestuursgebied (ESG).

Zoals jij kan zien, staan er een paar woorden in die dit veel interessanter maken dan jouw gemiddeld verslag. Deze woorden zijn "transparantie", "sociale en milieu-impact", "duurzaamheid" en "ESG".

Het CSRD zal naar verwachting een aanzienlijke invloed hebben op de vooruitgang naar een duurzamere toekomst (en dat is goed nieuws!). Hoewel de eerste verslagen op basis van deze norm pas in 2025 worden gepubliceerd, is het voor bedrijven belangrijk om nu al te beginnen met de voorbereidingen voor de invoering van de MVOD om alles op orde te krijgen.

Waarom zouden bedrijven zich nu al moeten voorbereiden?

Tijd om op snelheid te komen: Rapporteren over duurzaamheidsprestaties en het effect van de dagelijkse bedrijfsvoering voor veel bedrijven een nieuwe vereiste zijn. Bedrijven zullen nieuw beleid en nieuwe processen moeten invoeren en duurzaamheid in de kern van hun activiteiten moeten integreren. Begrijpen hoe dit werkt en op snelheid komen zal enige tijd vergen.

Kans om duurzaamheidsprestaties te verbeteren: De CSRD biedt bedrijven de kans om hun duurzaamheidsprestaties te evalueren en te verbeteren. Door nu te beginnen met de voorbereiding op de CSRD kunnen bedrijven vaststellen op welke gebieden zij moeten verbeteren en stappen ondernemen om die verbeteringen door te voeren.

Vertrouwen opbouwen bij belanghebbenden: De CSRD zal de transparantie en verantwoordingsplicht van bedrijven vergroten, waardoor investeerders en andere belanghebbenden een beter inzicht krijgen in de duurzaamheidsprestaties en -risico's van een bedrijf. Door zich nu voor te bereiden op de CSRD kunnen bedrijven hun inzet voor duurzaamheid aantonen en vertrouwen opbouwen bij hun stakeholders.

Ervoor zorgen dat een duurzaamheidsverslag er niet alleen op papier goed uitziet, maar ook verankerd is in de cultuur van jouw organisatie is misschien wel het moeilijkste deel. Gelukkig is er een manier om daarmee aan de slag te gaan. At hello energy helpen wij organisaties met het betrekken van iedereen bij duurzaamheid. Onze nieuwste functie, hello energy challenges, daagt iedereen in de organisatie op een leuke manier uit om deel te nemen aan duurzame praktijken.

Er is veel te doen en het is moeilijk om te beginnen, maar we gaan de uitdaging aan. Doet jij met ons mee?

Deel dit artikel

Aanmelden voor updates

Misschien vind je het ook leuk...

Blog

April 12, 2024

A tale of two propositions: hello energy’s evolving solutions

hello energy evolves: Introducing powerful new sustainability tools Data is the key to unlocking sustainable real estate. hello energy takes a leap forward with two innovative solutions: Data Management and Sustainability Engagement. Leverage data insights and empower tenants to build a greener future, together.
Blog

March 12, 2024

Decoding the impact of temperature swings with Advanced Insights

As we continue into 2024, sustainable real estate is poised for big, transformative trends that will continue to shape the industry's landscape. Here's how hello energy helps you meet them.
Blog

February 13, 2024

3 sustainable real estate trends in 2024 – and how to meet them with hello energy 

As we continue into 2024, sustainable real estate is poised for big, transformative trends that will continue to shape the industry's landscape. Here's how hello energy helps you meet them.

Misschien vind je het ook leuk...