Getting it done

This page provides all the information you need to make hello energy a success in your building (portfolio). Any questions? No worries, we start each project with a kick-off and will walk through everything that is required.

Checklist

A step-by step on how it works

During the kick-off we’ll discuss what you’re looking to gain from hello energy plus how and when we can make that happen.

Tip: Send this link to people who’ll be helping you so they know exactly what’s in store. 

To do:

 • Define the goals of having hello energy in the building (e.g., engagement or certification).
 • Discuss deliverables and expectations.
 • Define stakeholders involved.
 • Determine the planning and deadline (e.g., building delivery or certification date).
We read your electricity and gas consumption as standard unless we’ve agreed to create additional data links. Collecting energy and gas data gives you a direct insight into the sustainability of your building. To do this we require a signed permission form and answers to a few questions. An extra form will be sent if lots of buildings are being simultaneously linked.

Our privacy statement explains how we handle information.

To do:

Define per building: asset class, multi / single tenant, connections and deliverables.

 • Fill in the consent form per building.
 • Fill in our Survey about data (below) per building. Pick the one for your country or choose ‘general’.
 • If applicable: define how to approach single tenant(s) to sign our consent form per building.
 • If we agreed on creating other data or API connections: provide us with the contact person so we can get in touch with him/her to discuss what’s needed.
 • If we agreed on mapping the meters: please fill in our mapping form.


Forms & Surveys

Consent form
Data form general
Data form UK
Data survey FR
Data form DE

Energy and sustainability on your screen

Now you can proudly share the measures implemented in your building. The screens show attractive animations, stories, tips and facts about the enhanced level of eco-friendliness. This provides extra insight into the building’s sustainability and makes it more fun for people to play their part.

Visualisation does not apply to hello energy ‘start’ packages.

To do:
 • Explain how your building has become greener by answering a few questions.
 • Check the slides menu and send us your preferences.
 • Provide original photos (1920 x 1080px) and/or video’s.
 • Have you ordered hello energy in your own look? Provide us with a corporate identity manual, including logos, font files and the required icons.

Forms
Content form
Menu slides examples

Hanging and connecting your screen

Having your own screen means you can present hello energy prominently in your building. Found a good spot? You’ll need a socket, a suitable wall and an internet connection. We’ll plan the installation date together.

To do:

 • Decide where to hang the screen and share a photo/floor plan with us so the technician know where they need to be
 • Install the power connection: two sockets behind each screen
 • Connect the internet: one wired connection behind each screen
 • Send us a photo of the wall showing the sockets and internet connection
 • Make sure there’s contact person present during installation, preferably on site
 • Plan the installation.
 

Using hello energy after delivery

Congratulations! Your hello energy is ready. Time to enter and explore the online hello energy environment and gain insights. Lacking inspiration or have questions?
Click the link ‘Support’ at the right for the FAQs and we’ll help you sort it.
 

To do:

 • Explore the online environment and check out our tips on making the most of hello energy (see link below).
 • Send us the names and e-mail addresses of the people who need access to hello energy.
 • Appoint an on-site contact person to manage the system.
 • Use our Support page for tips about the use and management of hello energy, the CMS and logins.
 • Start gaining energy insights!

About hello energy

Hi, we are hello energy 😀 hello energy is smart software to make buildings more sustainable. With daily insights into energy consumption, we can help you boost the performance of your building and create net-zero real estate in all of Europe.

The benefits of hello energy

Sustainability is a hot topic right now and everyone would like to make your building smarter. hello energy helps:

Whitepaper The Office Reimagined illustration

Support & FAQ

Want to know more about hello energy? 

Getting it done

Op deze pagina vind je alle informatie om hello energy tot een succes te maken in jouw gebouw(en)! Heb je nog vragen? Geen zorgen. We starten ieder project met een kick-off waarin we gezamenlijk doornemen wat er nodig is.

Doe met ons mee!

Een stap-voor-stap uitleg

Tijdens de kick-off bespreken we wat jullie uit hello energy willen halen, hoe we dit succesvol kunnen maken en hoe en wanneer we dit gaan realiseren.

Tip: Stuur de mensen die jou gaan helpen deze website door. Dan weten ze precies wat hen staat te wachten!

To-do’s
 • Bepalen doelen met hello energy binnen het gebouw (bijv. engagement of certificering).
 • Bespreek wat hello energy in jouw gebouw(en) gaat doen.
 • Definiëren stakeholders.
 • Bepalen planning en deadline (bijv. oplevering gebouw of dag van certificering).
Standaard lezen we de verbruiken uit van elektriciteit en gas, tenzij we met jullie hebben afgesproken om extra datakoppelingen te maken. Door het verzamelen van energie- en gasdata kun jij direct inzicht krijgen in duurzaamheid van je gebouw(en). Om dit te kunnen doen hebben we een getekend toestemmingsformulier nodig en antwoorden op enkele vragen. Een extra formulier is beschikbaar indien veel gebouwen gelijktijdig worden gekoppeld. 

In onze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website en bij onze eigen online diensten allemaal doen met informatie.

 

To-do’s

 • Definieren per gebouw: Type gebouw, multi / single tenant, data connecties en deliverables.
 • Invullen toestemmingsformulier per gebouw in het geval dat we dit nog niet eerder van je hebben ontvangen (multi en single tenant).
 • Invullen data vragenlijst (enkel voor besproken soorten energie).
 • Indien van toepassing: definiëren aanpak benaderen huurders om data toestemmingsformulier te tekenen.
 • Als wij overeen zijn gekomen tot het creëren van andere dataconnecties of API-verbindingen: Doorgeven contactpersoon, zodat we contact met hem/haar kunnen opnemen om te bespreken wat er nodig is.
 • Als wij overeen zijn gekomen om de meters in kaart te brengen: invullen meters in kaart brengen vragenlijst.

 

Formulieren
Toestemmingsformulier
Data vragenlijst

Energie en duurzaamheid op je scherm

Laat trots aan iedereen zien welke maatregelen in jouw gebouw zijn toegepast! Op de schermen tonen we aantrekkelijke animaties, verhalen, tips en feiten over de verduurzamingen in jullie gebouw. Zo wordt duurzaamheid nog inzichtelijker en leuker om aan bij te dragen.

Heb jij een hello energy ‘start’ pakket aangeschaft? Dan is visualisatie niet van toepassing.

To-do’s
 • Laat zien en vul in op welke manieren jouw gebouw al is verduurzaamd. Beantwoord hiervoor de vragen over verduurzaming
 • Lever originele foto’s (1920x1080px) en/of video’s aan
 • Optioneel: Bekijk de slides menukaart (zie onder) en stuur je voorkeuren op
 • Heb je hello energy in eigen huisstijl besteld? Lever dan een huisstijlboek aan samen met logo’s, fonts-bestanden en gewenste iconen.

Formulieren
Duurzaamheids- en contentformulier
Slides menukaart

Ophangen en aansluiten van je scherm

Met een eigen scherm kun je hello energy prominent in je gebouw gaan tonen. Heb je al een mooie plek in gedachte? Om hello energy te monteren is een stopcontact, een geschikte muur en een internetaansluiting nodig. Samen plannen we een datum voor de installatie in.

Gaan we de feeds voor jullie implementeren in een ander narrowcasting systeem? Dan zijn aanleg van stroom, internet, een foto van de voorbereidde wand en installatie niet voor jullie van toepassing.

To-do’s
 • Besluit waar het scherm komt te hangen en deel een foto/plattegrond van de locatie met ons. Zo weet onze monteur precies waar hij moet zijn.
 • Leg stroom en internet aan: twee wandcontactdozen + één vaste connectie achter elk scherm.
 • Stuur een foto van de wand met de geplaatste wandcontactdozen en internetpoort
 • Neem contact op als het scherm wordt ingebouwd. Dan bekijken we of jullie ontwerp voldoet.
 • Zorg dat er tijdens de installatie een aanspreekpunt voor ons is, liefst aanwezig op de locatie zelf.
 • Plan de installatie in

Handleidingen
Handleiding narrowcasting
Handleiding installeer het scherm zelf
Handleiding voorbereiding nieuwe gebouwen

Gebruik van hello energy na oplevering.

Gefeliciteerd! Je hello energy is gereed. Tijd om de online hello energy omgeving te gaan ontdekken en zelf content toe te voegen. Kom je er niet uit of heb je vragen? Geen punt! Gebruik de link ‘Support’ voor de meest gestelde vragen en we helpen je verder.
To-do’s
 • Kijk rond in de online omgeving en bekijk onze tips hoe je het meeste uit hello energy haalt (zie link onderaan)
 • Zend ons de namen en e-mailadressen van de mensen die toegang nodig hebben tot het hello energy portaal.
 • Gebruik onze support-pagina voor tips over gebruik en beheer van hello energy en logins.
 • Ga aan de slag met energie & duurzaamheid!

Over hello energy

Hallo, wij zijn hello energy 😀 hello energy is slimme software om gebouwen te verduurzamen. Met dagelijks inzicht in het energieverbruik kunnen we jou helpen de prestaties van je gebouw te verhogen en netto-nul vastgoed te creëren in heel Europa.

De voordelen van hello energy

Duurzaamheid is een hot topic op dit moment en iedereen kan meedoen om jouw gebouw slimmer te maken. hello energy helpt:
Whitepaper The Office Reimagined illustration

Support & FAQ

Meer weten over hello energy? Lees hier onze veelgestelde vragen.