Tenants taking centre stage

Case Study NSI

NSI N.V. is a Dutch listed commercial property investor with flexible real estate solutions in modern, healthy and sustainable office buildings in prime locations. The portfolio consists of 51 buildings with a value of 1.3 billion euros. In the coming years, the transformation to a more service-oriented offering will be central, especially for the HNK formula. hello energy helps NSI to connect with tenants by focusing on sustainability.

The challenge

NSI believes that the key to an efficient portfolio is that buildings add value, can adapt to customer needs and make a positive contribution to their environment. Tenants demand freedom, accessibility and consider sustainability an increasingly important topic. NSI wants to strengthen its communication with tenants and diversify its sustainable initiatives. NSI also focuses on the transformation of its multi-tenant buildings according to the ‘SPaaS’ (spaces as a service) model. All aspects of the building are included: the design, customer experience, operations, hospitality and sales.

“Our primary goal is to create environments where people and organizations can get the best out of themselves. hello energy helps us to involve our tenants in a continuous dialogue.”

Robert Sparreboom

Robert Sparreboom

The solution

NSI is in close contact with its tenants to obtain valuable input that can be used to arrive at the best possible solution. One of the main tenant needs is the desire to attract talent and create a pleasant company culture. Talent increasingly looks for the complete package, including insights into a company’s impact on the environment.

hello energy is a software product that enables NSI to connect insights with sustainable building measures that can be communicated with tenants through:

Involving tenants in sustainability

Initiatives with daily tips and information on their building, including information on bee hives, solar panels and other projects that NSI undertakes to promote biodiversity.

Promoting health, well-being and sustainability in the building

For example, with a sensor that measures the number of people inside the building at any given time.

“The need for ‘the office’ of organizations is constantly changing and it is up to us to anticipate this. The office is still the place to keep a company culture alive and promote collaboration. Simultaneously, we notice a growing demand for flexibility by organizations, enabled by digitization and smart technological solutions. HNK’s multi-access locations fit in perfectly with this development and digital solutions. Narrow casting for example enables us to get directly in touch with our tenants.”

Robert Sparreboom

Robert Sparreboom

The results

hello energy helps NSI convey information about its sustainability initiatives to tenants. All tenants have been approached to gain access to hello energy and many make frequent use of it. hello energy gives tenants insights into their building’s sustainability performance but also displays how they can contribute to it themselves. The screens in the lobbies of NSI buildings further contribute to this by also involving employees and visitors.

All tenants of 42 NSI buildings have their own login

Real-time data about the building is collected and displayed

Action-oriented content is shown daily in all buildings (lobbies and receptions) to both tenants and visitors

NSI can measure or compare the performance of the portfolio with similar buildings via our benchmark feature

Want to find out more?

Learn what hello energy can do for your unique case.

De huurder centraal

Case Study NSI

NSI N.V. is een Nederlandse beursgenoteerde kantorenbelegger met flexibele vastgoedoplossingen in moderne, gezonde en duurzame kantoren op toplocaties. De portefeuille bestaat uit 51 gebouwen met een waarde van 1,3 miljard euro. De komende jaren staat de transformatie naar een meer servicegericht aanbod centraal, in het bijzonder voor de formule van HNK. hello energy helpt NSI met het communiceren van duurzame maatregelen en inzichten naar huurders.

De uitdaging

NSI gelooft dat de sleutel tot een efficiënt portfolio is dat gebouwen waarde toevoegen, zich kunnen aanpassen aan de klantbehoefte en een positieve bijdrage leveren aan hun omgeving. Huurders vragen om vrijheid, toegankelijkheid en vinden duurzaamheid een steeds belangrijker onderwerp. NSI wil de communicatie met haar huurders en de diversiteit van vele duurzame initiatieven gaan versterken. Ook richt NSI zich op de transformatie van haar multi-tenant gebouwen volgens het ‘SPaaS’ (spaces as a service) model. Alle aspecten van het gebouw worden hierin meegenomen: het ontwerp, customer experience, operations, hospitality en sales.

“Ons primaire doel is om omgevingen te creëren waar mensen en organisaties het beste uit zichzelf kunnen halen. hello energy helpt ons om onze huurders te betrekken in een continue dialoog.”

Robert Sparreboom

Robert Sparreboom

De oplossing

NSI is in nauw contact met haar huurders, vraagt voortdurend naar hun input en zoekt de beste oplossing. Eén van de belangrijkste behoeftes van huurders is dat zij talent willen aantrekken en een prettige bedrijfscultuur willen creëren. Dat talent is steeds meer op zoek naar het complete plaatje: een bedrijf dat ook laat zien wat hun impact is op het milieu. hello energy is een software product dat met NSI de koppeling maakt van inzicht in duurzame maatregelen van alle gebouwen naar communicatie met de huurders door:

Huurders te betrekken bij duurzaamheidsinitiatieven

met dagelijkse tips en informatie over hun gebouw, waaronder informatie over bijenkassen, zonnepanelen en andere projecten die NSI onderneemt om de biodiversiteit te bevorderen

Het verhogen van gezondheid, welzijn en duurzaamheid in het gebouw

bijvoorbeeld d.m.v. een sensor die continu meet hoeveel mensen in het gebouw aanwezig zijn

“De behoefte naar ‘het kantoor’ van organisaties verandert continu en het is aan ons om daarop te anticiperen. Het kantoor is nog steeds dé plek om een bedrijfscultuur levend te houden en samenwerking te bevorderen. Tegelijkertijd merken we een groeiende vraag naar flexibiliteit vanuit organisaties, mogelijk gemaakt door digitalisering en slimme technologische oplossingen. De multi-access locaties van HNK passen perfect in deze ontwikkeling en digitale oplossingen zoals narrow casting. Dit stelt ons in staat om direct in contact te komen met onze gebruikers.”

Robert Sparreboom

Robert Sparreboom

De resultaten

hello energy helpt NSI om informatie over haar duurzaamheidsinitiatieven te delen met huurders. Alle huurders zijn benaderd om toegang te krijgen tot hello energy en veel huurders maken hier regelmatig gebruik van. hello energy geeft huurders inzicht in de duurzaamheidsprestaties van hun gebouw, maar laat ook zien hoe ze daar zelf aan kunnen bijdragen. Daarnaast zorgen beeldschermen in de lobby’s van NSI gebouwen ervoor dat ook medewerkers en bezoekers op de hoogte blijven van alle duurzaamheidsinitiatieven.

Alle huurders van 42 NSI gebouwen hebben een eigen login

Er wordt real-time data over het gebouw verzameld en getoond

Er wordt in alle gebouwen (lobby’s en recepties) dagelijks actiegerichte content getoond aan zowel huurders als bezoekers

NSI kan met onze benchmark de performance van haar portfolio meten of vergelijken met soortgelijke gebouwen

Meer weten?

Ontdek wat hello energy voor jouw unieke case kan betekenen.