Jouw privacy is voor ons van groot belang

Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website en bij onze eigen online diensten allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. versie 2 (19-05-2021)

Wat houden we van je bij en waarom?

Als je een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, bewaren we de gegevens die je ons toestuurt zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Met een maximum van 7 jaar.

Toegang online diensten

Met onze online diensten krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat we ons product kunnen verbeteren. Hiervoor gebruiken we je IP-adres, naam en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. We bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan jou.

Cookies

Onze website en online diensten gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen, zoals of je bent geauthentiseerd. Via je browser kun je het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige aspecten van onze online diensten werken dan niet goed meer.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij onder andere de volgende maatregelen:
  • We schermen de toegang tot persoonsgegevens door werknemers af met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou als gebruiker en onze website wordt afgeschermd wanneer je je persoonsgegevens invoert.
  • We houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

In de privacywetgeving heb je een aantal rechten als het gaat om de verwerking van jouw persoonsgegevens: recht op inzage van de gegevens die we van je verzamelen, om persoonsgegevens over te dragen, om vergeten te worden, op correctie en aanvulling, om bezwaar te maken, op beperkte verwerking, op menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde beslissingen. Wil je gebruik maken van één van deze rechten, laat het ons dan weten. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Deze verzoeken stuur je naar: Hello Energy BV Delftsestraat 17C 3013 AC Rotterdam the Netherlands hello@wordpress-1006829-3552127.cloudwaysapps.com

Vragen over privacy

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op via: Hello Energy BV Delftsestraat 17C 3013 AC Rotterdam the Netherlands hello@wordpress-1006829-3552127.cloudwaysapps.com

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar je kan misschien eerst nog even contact met ons opnemen over je klacht, wellicht kunnen wij het meteen verhelpen.

Wijzigingen

  Wanneer onze website of online dienstverlening wijzigt, passen we natuurlijk ook deze privacyverklaring aan. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.